CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đối tượng độc giả: 1. Những bạn trẻ có máu phiêu lưu thích chu du xứ người trong thời gian dài nhưng với số tiền tối thiểu nhất có thể; 2. Những người có tâm hồn rộng mở, sẳn sàng dẹp cái tôi và quan điểm của mình sang bên để tiếp nhận những quan điểm mới.


2. Quan điểm: Bạn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bạn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bạn sai. Bạn suy nghĩ khác tôi bởi vì tôi và bạn không giống nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3.
Phương tiện: "Với bát cơm ngàn nhà; Một mình muôn dặm xa; Chốn chốn không phải nhà; Chỗ nào cũng là nhà."

4. Nội dung: Bao gồm nhiều lĩnh vực mà tôi quan tâm 1. Du lịch bụi (Budget Travelling) 2. Sống tối giản (Minimalism) 3. Tái chế và tái sử dụng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuộc sống

5. Những Blog liên quan:

Phật Pháp: https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hồi giáo: https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Saturday, July 7, 2012

Sarnath, Varanasi, India

1 comment:

  1. Hình đầu tiên là tháp Chaukhandi, tháp có tòa bác giác trên đỉnh hay còn gọi là Tháp Gặp Gỡ. Tháp là địa điểm đánh dấu nơi đức Phật gặp gỡ năm anh em Kiều Trần Như sau khi thành đạo. Trước đó, đức Phật cùng tu tập với họ theo phương pháp khổ hạnh, nhưng sau đó Ngài từ bỏ để đi theo con đường Trung đạo. Tháp tròn ở hình dưới là tháp Dhameka ở Lộc Uyển là nơi Phật thuyết pháp đầu tiên.

    ReplyDelete