CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đối tượng độc giả: 1. Những bạn trẻ có máu phiêu lưu thích chu du xứ người trong thời gian dài nhưng với số tiền tối thiểu nhất có thể; 2. Những người có tâm hồn rộng mở, sẳn sàng dẹp cái tôi và quan điểm của mình sang bên để tiếp nhận những quan điểm mới.


2. Quan điểm: Bạn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bạn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bạn sai. Bạn suy nghĩ khác tôi bởi vì tôi và bạn không giống nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3.
Phương tiện: "Với bát cơm ngàn nhà; Một mình muôn dặm xa; Chốn chốn không phải nhà; Chỗ nào cũng là nhà."

4. Nội dung: Bao gồm nhiều lĩnh vực mà tôi quan tâm 1. Du lịch bụi (Budget Travelling) 2. Sống tối giản (Minimalism) 3. Tái chế và tái sử dụng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuộc sống

5. Những Blog liên quan:

Phật Pháp: https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hồi giáo: https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Thursday, July 18, 2013

Giới luật thời Phật VipassiThời Đức Phật Vipassi, giới luật chỉ gồm như sau:

“Chư Phật dạy Niết Bàn là đệ nhất.
Nhẫn nhục, khổ hạnh, kham nhẫn là đệ nhất.
Người xuất gia hại người xuất gia khác
Hại người khác như vậy không xứng gọi là Sa môn
Mọi điều ác không làm, hướng tâm đến thiện nghiệp.
Giữ tâm trí thanh tịnh, chính lời Chư Phật dạy.
Không chỉ trích, không đánh đập, giữ mình trong giới bổn.
Ăn uống có tiết độ, ngủ nghỉ riêng một mình.
Hướng tâm đến cao khiết, chính lời chư Phật dạy.”

(Trích Kinh Đại Bổn, Kinh Trường Bộ Quyển 1)

No comments:

Post a Comment