CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đối tượng độc giả hướng đến là những bạn trẻ có máu phiêu lưu thích chu du xứ người trong thời gian dài nhưng với số tiền tối thiểu nhất có thể; ngoài ra đối tượng còn là những người có tâm hồn rộng mở, sẳn sàng dẹp cái tôi và quan điểm của mình sang bên để tiếp nhận những quan điểm mới và là người biết tôn trọng công sức của người khác. Nếu không thuộc hai nhóm đối tượng trên thì xin mời qua blog khác hay trang web khác mà chơi. Tôi không cần nhiều độc giả; chỉ cần người đọc có tâm mà thôi.

2. Toàn bộ blog được viết là của cùng một chuyến đi kéo dài vài năm và được viết theo dạng nhật ký nên ý tưởng có đôi lúc lộn xộn. Mong mọi người thông cảm!!! Đa phần nhật ký ghi chép của từng quốc gia nằm trong những mục có tiêu đề "Tôi đi......(tên quốc gia). Những mục khác thì theo chủ đề để cho bạn đọc dễ tra cứu.

3. Do tôi là người viết duy nhất của blog này và lại viết trong quá trình đang đi nên bỏ không ít công sức, thời gian và phải chiến đấu với cả bệnh lười để cập nhật thông tin trên blog nên mong mọi người tôn trọng bằng cách hãy đọc kỹ trước khi quyết định đặt câu hỏi mà hỏi điều gì nhé!!! Thứ nhất là tôi không nhớ thông tin mà trả lời; thứ hai là tôi cũng không có thời gian tra lục lại. Tuy nhiên khi "bí" quá thì có thể hỏi các bạn nhé!!!

4. Câu trả lời cho câu hỏi mà tôi vô cùng căm ghét nhưng nhiều người lại thích hỏi. Câu hỏi: "Khi nào về Sài Gòn / Việt Nam?" Câu trả lời: "Ra đi không hẹn ngày về; Khi chưa hết "máu", chưa về cố hương."

5. Bạn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bạn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bạn sai. Bạn suy nghĩ khác tôi bởi vì tôi và bạn không giống nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.

6. "Với bát cơm ngàn nhà; Một mình muôn dặm xa; Chốn chốn không phải nhà; Chỗ nào cũng là nhà."

7. Blog mới của tôi: http://khongdenkhongdi.blogspot.com/ Những bài liên quan đến Phật Pháp Tăng đã, đang và sẽ được đăng tải trên blog mới này. Bạn nào có quan tâm thì xin mời qua bên ấy đọc nghen! Cảm ơn.

8. Tự do là ung dung trong ràng buộc.
Hạnh phúc là tự tại giữa đau thương.

Sunday, July 21, 2013

Thế nào là một Tỳ kheo chói sáng????????????Tôn giả Sariputta (Xá Lợi Phất) hỏi: Hạng Tỳ kheo nào có thể làm chói sáng khu rừng Gosinga???

Tôn giả Ananda trả lời: Tỳ kheo nghe nhiều, gìn giữ điều đã nghe, tích tụ điều đã nghe. Những pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa cụ túc, nói lên phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh, những pháp ấy được vị ấy nghe nhiều và gìn giữ kỹ, được lặp lại lớn tiếng, được ý tư duy, được tri kiến khéo quán sát; vị ấy thuyết pháp cho bốn hội chúng với văn cú viên dung, lưu loát, với mục đích đoạn trừ mọi tùy miên.

Tôn giả Revata trả lời: Tỳ kheo ưa thích đời sống tịnh cư, vui thú đời sống tịnh cư, nội tâm tu pháp, tịnh chỉ, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hạnh, luôn luôn lui tới các chỗ không tịch.

Tôn giả Anuruddha trả lời: Tỳ kheo với thiên nhãn thanh tịnh, siêu nhiên, quán sát ngàn thế giới.

Tôn giả Maha Kassapa (Đại Ca Diếp) trả lời: Tỳ kheo tự mình sống ở rừng núi và tán thán hạnh sống ở rừng núi, tự mình sống khất thực và tán thán đời sống khất thực, tự mình mặc y phấn tảo và tán thán hạnh mặc y phấn tảo, tự mình sống với ba y và tán thán hạnh ba y, tự mình sống thiểu dục và tán thán hạnh thiểu dục, tự mình sống biết đủ và tán thán hạnh biết đủ, tự mình sống độc cư và tán thán hạnh sống độc cư, tự mình sống không nhiễm thế tục và tán thán hạnh không nhiễm thế tục, tự mình tinh cần, tinh tấn và tán thán hạnh tinh cần, tinh tấn, tự mình thành tựu giới hạnh và tán thán sự thành tựu giới hạnh, tự mình thành tựu thiền định và tán thán sự thành tựu thiền định, tự mình thành tựu trí tuệ và tán thán sự thành tựu trí tuệ, tự mình thành tựu giải thoát và tán thán sự thành tựu giải thoát, tự mình thành tựu giải thoát tri kiến và tán thán sự thành tựu giải thoát tri kiến.

Tôn giả Maha Moggallana (Đại Mục Kiền Liên) trả lời: Hai tỳ kheo đàm luận về Abhidhamma (A Tỳ Đàm); các vị ấy hỏi nhau câu hỏi, và khi được hỏi, các vị trả lời được với nhau chớ không dừng lại vì không trả lời được, và cuộc đàm luận về pháp được tiếp tục.

Tôn giả Sariputta (Xá Lợi Phất) trả lời: Tỳ kheo điều phục được tâm, không phải Tỳ kheo không điều phục được tâm. An trú quả nào vị ấy muốn an trú vào buổi sáng, vị ấy an trú quả ấy vào buổi sáng; an trú quả nào vị ấy muốn an trú vào buổi trưa, vị ấy an trú quả ấy vào buổi trưa; an trú quả nào vị ấy muốn an trú vào buổi chiều, vị ấy an trú quả ấy vào buổi chiều.

Thế Tôn trả lời: Tỳ kheo, sau buổi ăn, sau khi đi khất thực về, ngồi kiết già, lưng thẳng, đặt niệm trước mặt, nghĩ rằng: “Ta sẽ không bỏ ngồi kiết già cho đến khi tâm của ta được khéo giải thoát các lậu hoặc, không có chấp thủ.”

(Trích Đại Kinh Rừng Sừng Bò (Mahagosinga Sutta), Kinh Trung Bộ II (31-60))

Chú thích của tôi về các vị tôn giả được kể tên ở trên (câu trả lời của từng vị là theo hạnh tu và sở trường của từng người):

Tôn giả Sariputta (Xá Lợi Phất): là một trong hai cánh tay đắc lực của Đức Phật (người kia là Đại Mục Kiền Liên), được xem là Đệ Nhất Trí Tuệ.

Tôn giả Ananda (A Nan Đà): là em họ của thái tử Sĩ Đạt Ta, là thị giả của Đức Phật, là người luôn ở cạnh Ngài và nghe tất tần tật mọi bài thuyết pháp của Ngài.

Tôn giả Revata: em trai út của Ngài Xá Lợi Phất, bỏ trốn trên đường rước dâu, lúc ấy Ngài mới có 7-8 tuổi, và sống một mình ẩn dật nơi rừng sâu, đắc quả A La Hán 1 tháng sau đó. Ngài không sống trong hội chúng, một mình nơi tịch tịnh ngay cả sau khi đắc quả Thánh.

Tôn giả Anuruddha: Ngài đắc chứng phép thần thông là thiên lý nhãn.

Tôn giả Maha Kassapa (Đại Ca Diếp): được xem là Đệ Nhất Khổ Hạnh Đầu Đà, Ngài và các đệ tử của Ngài tu khổ hạnh, luôn sống ở ngoài trời.

Tôn giả Maha Moggallana (Đại Mục Kiền Liên): được xem là Đệ Nhất Thần Thông, là một trong hai cánh tay đắc lực của Đức Phật (người kia là Ngài Xá Lợi Phất – hai Ngài là bạn rất thân của nhau, cùng sanh một thời điểm, cùng bỏ nhà trốn đi tu một lúc, quy y Phật cùng một ngày và trở thành cánh tay mặt và cánh tay trái của Đức Phật), nổi tiếng thông thuộc bộ A tỳ đàm (Abhiddhamma).

Thế Tôn: chính là ông Phật, Người đã bỏ cả đời ra để chỉ khuyên mọi người đúng một câu: “Các con hãy hành pháp của Ta ngay, không nên lãng phí cuộc sống của mình nữa!”


No comments:

Post a Comment