CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đối tượng độc giả: 1. Những bạn trẻ có máu phiêu lưu thích chu du xứ người trong thời gian dài nhưng với số tiền tối thiểu nhất có thể; 2. Những người có tâm hồn rộng mở, sẳn sàng dẹp cái tôi và quan điểm của mình sang bên để tiếp nhận những quan điểm mới.


2. Quan điểm: Bạn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bạn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bạn sai. Bạn suy nghĩ khác tôi bởi vì tôi và bạn không giống nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3.
Phương tiện: "Với bát cơm ngàn nhà; Một mình muôn dặm xa; Chốn chốn không phải nhà; Chỗ nào cũng là nhà."

4. Nội dung: Bao gồm nhiều lĩnh vực mà tôi quan tâm 1. Du lịch bụi (Budget Travelling) 2. Sống tối giản (Minimalism) 3. Tái chế và tái sử dụng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuộc sống

5. Những Blog liên quan:

Phật Pháp: https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hồi giáo: https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Sunday, April 27, 2014

Trăm sông đều đổ về biển cả.

Nghĩa là:


Mọi tôn giáo đều cùng hướng về một Chân Lý. Có tôn giáo đi đường thẳng, có tôn giáo đi đường vòng, có tôn giáo đi trọn đoạn đường, có tôn giáo đi được 3/4 đoạn đường, có tôn giáo đi được 1/2 đoạn đường, có tôn giáo đi được 1/4 đoạn đường, có tôn giáo chỉ mới đặt được chân lên đoạn đường ấy. Nhưng tựu trung lại thì tất cả đều chỉ nhắm vào cùng một đích. Tuy nhiên do sự khác biệt về không gian, thời gian, phong tục, tập quán, ngôn ngữ, lối sống,..... mà cách diễn đạt và trình bày của các tôn giáo có sự khác biệt. Nhưng nếu nhìn sâu vào kinh sách của các tôn giáo, nhìn xuyên qua văn tự chữ nghĩa thì ta thấy cái chân lý hiển lộ trong các kinh ấy là giống nhau. Hahahahaha đúng là hài thật!

Do đó, cái mà ta thật sự cần hiểu và cần nắm không phải là một tôn giáo hay tông phái nào mà là cái Chân Lý. Khi nào nắm được cái Chân Lý ấy rồi thì ta sẽ hiểu hết tất cả các tôn giáo và tông phái.

Há há, vậy là có nghề mới đây mọi người. Ai nắm được Chân Lý rồi thì có thể trở thành : Nhà truyền giáo của mọi tôn giáo. Hehehehehehe, người này chắc chắn sẽ đạt giải Nobel về tôn giáo học.

Phấn đấu để trở thành nhà truyền giáo của mọi tôn giáo nghen bà con!!!!!

Công nhận hôm nay thấy.................................. SƯỚNG!!!!!!!!!!!!!!

Cõi ta bà này sao mà vui quá đỗi hehehehehehehehe!
No comments:

Post a Comment