CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đối tượng độc giả: 1. Những bạn trẻ có máu phiêu lưu thích chu du xứ người trong thời gian dài nhưng với số tiền tối thiểu nhất có thể; 2. Những người có tâm hồn rộng mở, sẳn sàng dẹp cái tôi và quan điểm của mình sang bên để tiếp nhận những quan điểm mới.


2. Quan điểm: Bạn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bạn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bạn sai. Bạn suy nghĩ khác tôi bởi vì tôi và bạn không giống nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3.
Phương tiện: "Với bát cơm ngàn nhà; Một mình muôn dặm xa; Chốn chốn không phải nhà; Chỗ nào cũng là nhà."

4. Nội dung: Bao gồm nhiều lĩnh vực mà tôi quan tâm 1. Du lịch bụi (Budget Travelling) 2. Sống tối giản (Minimalism) 3. Tái chế và tái sử dụng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuộc sống

5. Những Blog liên quan:

Phật Pháp: https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hồi giáo: https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Saturday, September 24, 2016

My new finding - Thung cacton

Co the dung thung cacton trong nhung truong hop sau:
- Mo thung ra va trai xuong dat de nam ngu, tuong tu nhu ngu tren nem mong.
- Mo thung cacton ra trai xuong dat de lam nem tap yoga (yoga mat)

Thung cacton vua de tim khap noi va thuong la mien phi. O mot so noi khi co nhieu thung cacton qua, ho dung de chum lua, xin ho va su dung trong thoi gian o tai noi do. Khi di sang noi khac thi xin thung khac ma su dung. Vay la khoi can mang vac chi cho met, di den dau thi xin thung lam nem den do hihihihihi.

No comments:

Post a Comment