CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Monday, April 8, 2013

VUA ĂN MÀY

Bài thơ "Vua ăn mày" dưới đây không phải do tôi viết mà do một cô họa sĩ viết tặng cho tôi. Các bạn đọc xem có giống tôi không nhé!!!!!!!

BỎ MÁI NHÀ CON LẤY BẦU TRỜI.

BỎ TÌNH NAM NỮ LẤY TÌNH NGƯỜI.

BỎ CỦA CẢI NHỎ ĐƯỢC THẾ GIỚI.

MỘT XE, BỐN BỊ, TUNG HOÀNH CHƠI.

Loa loa loa bà con cô bác mười phương tám hướng, một làng nghề mới vừa được tôi thành lập. Đó là nghề: INTERBEG (ăn mày quốc tế cũng được gọi là ăn mày xuyên lục địa.) Có bà con nào muốn gia nhập làng nghề này không??????????????


Ưu điểm của nghề này là: vừa đi du lịch vừa có tiền (hehehehe)

Điều kiện cho những ai muốn gia nhập là: không có điều kiện gì hết, ai cũng gia nhập được, không kể giới tính, chủng tộc, sắc tộc, lứa tuổi hay hoàn cảnh xuất thân,.... Ngoại trừ hai điều kiện; thứ nhất là đã, đang hoặc muốn đi "lang bạt giang hồ" với số tiền trong túi ít ỏi nhất hoặc không một xu dính túi; thứ hai, là tuyệt đối tuân theo quy tắc: THÀ ĂN MÀY HƠN ĂN CƯỚP khekhekhekhekhekhekhekhe!!!!!!!!!

(Hóa ra bây giờ mình thành bà tổ một làng nghề rồi sao ta hihihihi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)


Giới thiệu trang web dành cho cộng đồng ăn mày xuyên lục địa bằng tiếng Anh