CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đối tượng độc giả: 1. Những bạn trẻ có máu phiêu lưu thích chu du xứ người trong thời gian dài nhưng với số tiền tối thiểu nhất có thể; 2. Những người có tâm hồn rộng mở, sẳn sàng dẹp cái tôi và quan điểm của mình sang bên để tiếp nhận những quan điểm mới.


2. Quan điểm: Bạn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bạn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bạn sai. Bạn suy nghĩ khác tôi bởi vì tôi và bạn không giống nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3.
Phương tiện: "Với bát cơm ngàn nhà; Một mình muôn dặm xa; Chốn chốn không phải nhà; Chỗ nào cũng là nhà."

4. Nội dung: Bao gồm nhiều lĩnh vực mà tôi quan tâm 1. Du lịch bụi (Budget Travelling) 2. Sống tối giản (Minimalism) 3. Tái chế và tái sử dụng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuộc sống

5. Những Blog liên quan:

Phật Pháp: https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hồi giáo: https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tuesday, June 7, 2016

MOI NGUOI THONG CAM NHA!

XU SO NAY TIM DICH VU INTERNET KHO CUC KY. DO DO TOI IT KHI TRUY CAP INTERNET LAM. O DAY MOI NGUOI DEU SU DUNG DIEN THOAI DE VAO MANG. TOI KHONG CO DIEN THOAI CUNG KHONG CO LAPTOP DE SU DUNG WIFI CHO NEN CHI CON CACH TIM INTERNET CAFE THOI. NHUNG MA O DAY INTERNET CAFE HIEM HOI LAM BOI VI QUA E. AI CUNG DUNG DIEN THOAI NEN IT CO AI DUNG DESKTOP DE VAO MANG.

CO MOT SO BAN GUI EMAIL CHO TOI DE HOI MOT SO VAN DE. TOI CO DOC QUA NHUNG CHUA TRA LOI BOI VI MANG INTERNET O DAY KHONG RE VA MOI KHI VAO MANG TOI CHU YEU TRUY CAP NHANH MOT SO THONG TIN CUA KY CAN THIET MA THOI. NHUNG MA CUNG VUI GHE! MAY THANG TROI MOI DUOC GO GO TREN BAN PHIM HIHIHIHIHI.

DI BUI VUI CUC KY LUON! AI DI ROI MOI BIET NO VUI NHU THE NAO, BOI VI CAI NAY KHONG THE MO TA BANG LOI DUOC. CHO NEN KHONG CAN SUY NGHI CHI CHO SAU XA, MUON DI THI CU VIEC DI THOI. BAY GIO HANH LY CUA TOI DON GIAN LAM NHA! TUY NHIEN TOI LAI MANG THEM DO NGHE DE LAM CONG VIEC RECLYCLING PLASTIC DO NHA MOI NGUOI. CHI CAN MOT CAY KEO. PLASTIC BAG THI LUOM DOC DUONG HOAC LUOM TRONG THUNG RAC, RUA SACH, PHOI KHO ROI SU DUNG THOI. TOI HAY TAO RA SAN PHAM NAY NO DE TANG NGUOI DAN BAN DIA THAY CHO LOI CAM ON SU GIUP DO CUA HO. TOI CUNG DAY CHO HO CACH TAI CHE BAO NYLON NUA. SAN PHAM DON GIAN NHAT LA BEN THANH DAY THUNG VA TANG CHO HO, NEU SIENG HON MOT TI THI DAN THANH GIO XACH TANG CHO HO. NHUNG SAN PHAM NAY BAN DUOC DAY MOI NGUOI. VUA DI VUA LUOM BAO NYLON, BEN THANH DAY THUNG, BAN LAY TIEN BAN DIA XAI. VUI VUI. NHUNG TOI TOAN LA TANG KHONG HA, HONG CO BAN, BOI VI HONG CAN TIEN HIHIHIHIHI. THUC SU THI CAN NHUNG THICH TANG HON BAN.

MOI NGUOI CHI CAN HOC CACH CAT BAO NYLON THANH SOI DAY DAI, ROI TU SOI DAY NAY BEN DAY THUNG HOAC DAN GIO XACH.

HOM QUA TREN BAI BIEN CO MOT BA THAY BOI DEN BAO RANG TOI CO VONG CUA MOT NGUOI NAM DI THEO. CO MOT ANH CHANG BAN DIA THONG DICH NEN TOI MOI HIEU BA TA MUON NOI GI. HIHIHI. CAI NAY DUNG ROI DO, BOI VI TOI LUON CO NGUOI BAO VE MA HAHAHAHA. NHUNG DAY LA THIEN THAN BAO HO CUA TOI CHU KHONG PHAI MA DAU NHA BA CON. TOI CO THIEN THAN BAO HO DAY, THINH THOANG TOI CAM NHAN DUOC DIEU NAY. CO LAN NGU DUOI GOC CAY CO NGUOI VUA TREO CO TU TU. BAN DEM CO NGUOI OM NGANG HONG LOI TOI VE PHIA GOC CAY AY NHUNG CO MOT NGUOI KHAC OM NGANG HONG TOI VA KEO TOI LAI. BOI VAY CO THIEN THAN BAO HO ROI CHO NEN MUON DI DAU THI DI THOI, HONG CO GI PHAI SO HIHIHIHIHI

4 comments:

  1. Em vẫn theo dõi chị. tưởng chị về sg rồi chứ.. Chị đang ở nơi đâuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

    ReplyDelete
  2. THAY TIN TUC CON LA MUNG ROI DUNG.CAU XIN CON LUON LUON CHAN CUNG DA MEN NHA DUNG

    ReplyDelete
  3. bảo trọng chị nhé, best wish fromm Hoan Hy Restaurant!

    ReplyDelete