CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Monday, December 31, 2012

Khi tình thương yêu trở thành trách nhiệm/ phải được luật hóa

Mẹ Ý, mẹ VN

Trung Quốc luật hóa bổn phận thăm nom cha mẹ

Hai bài viết trên đều nói về một vấn đề nhưng ở hai góc độ không giống nhau.

Tình cảm cần phải được luật hóa à?????

Vậy khi yêu người nào thì các bạn cũng nên áp dụng cách sau: (đặc biệt hiệu quả dành cho các bạn nữ đối với chồng hay bạn trai bởi vì nam giới hay quên lắm các bạn ạ!)

Khi hắn hứa hẹn điều gì với bạn, bạn ghi thành văn bản dưới dạng hợp đồng, trong đó có điều khoản về khoản bồi thường thiệt hai thật chi tiết, cụ thể khi bên hứa không thực hiện lời hứa của mình đối với bên bị/được hứa.

Bạn nào không biết cách thực hiện hợp đồng thì liên hệ tôi bằng email, sẽ có hợp đồng mẫu  và tư vấn miễn phí hehehehehehe. Nhớ ở cuối hợp đồng khi phải thưa kiện đến cơ quan có trách nhiệm thì bạn nên kiện ra tòa án ở chỗ hắn đấy nhé!!!!!!!!! Vì sao? Vì nếu thắng kiện thì hắn có chạy đằng trời cũng không thoát, nếu thua kiện thì bạn "tẩu" không phải đóng án phí khekhekhekhekhekhekhe.

1 comment:

  1. "Bạn nào không biết cách thực hiện hợp đồng thì liên hệ tôi bằng email, sẽ có hợp đồng mẫu và tư vấn miễn phí..."
    -->Chà chà, nữ hiệp Quỳnh Dung máu lửa ghê nhỉ? Đọc tới đó em cười bò ra luôn nè, hehehe

    ReplyDelete