CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Thursday, February 26, 2015

Tuổi già    Tuổi càng già, ta càng nên giản dị
    Không cao lương, mỹ vị lắm mỡ, bơ
    Không đòi này, đòi khác, gọi rồi chờ
    Một chén cơm, đĩa muối vừng cũng đủ!

    Đêm bảy tiếng, phải trọng tôn giấc ngủ
    Ngày ba lần chén bát đụng trên mâm                                                   
    Nước bốn ly ta uống rất ân cần                                                                 
    Không bia rượu nhưng cần nhiều hoa quả!
                                                         
    Nếu nợ nần thì ta lo mà trả
    Không buồn phiền, không quấy nhiễu một ai
    Sức khoẻ ta nhờ luyện tập dẻo dai
    Bỏ hút thuốc để phổi tim thật tốt!

    Chớ ngồi nhà như người đang bị nhốt…
    Rủ vợ, chồng đi bộ ở ven đường
    Ngày nửa giờ, đi hơi lẹ, bớt vương
    Chứng tiểu đường, máu cao, xương rỗng sốp…

    Mặc giản dị, vệ sinh và chỉ cốt
    Đủ ấm thân khi gió lạnh Đông về
    Nhiều bạn hiền là hạnh phúc tràn trề
    Truyện với bạn cũng làm tăng tuổi thọ!

    Tuổi cao rồi không cần chơi bát họ
    Nhưng rộng tay làm bác ái, giúp người…
    Đồng tiền ta, ta biết giúp cho đời
    Là bó hoa muôn mầu khi tạ thế!

    Bỏ tính xấu ghét ghen vì nó tệ
    Người hơn ta, ta ưu ái mừng cho
    Đố kỵ, ghen tài chẳng có hay ho
    Không chứng tỏ một tấm lòng quảng đại!

    Yếu mắt, tai và giảm hoài khí lực…
    Đừng buồn chi vì Tạo hóa sinh ra
    Hễ hữu hình là hữu hoại, gần… xa
    Ta biết thế không bao giờ buồn tủi!

    Nếu con cái chăm lo, hằng lầm lũi
    Học ra nghề để kiếm sống, mưu sinh
    Ấy là ta yên chí mọi sự tình
    Có nhắm mắt vẫn an lòng, sung sướng!

    (Sưu tầm)

Xem nguồn bài viết ở đây

No comments:

Post a Comment