CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Saturday, September 24, 2016

My new finding - Thùng các tông

Có thể dùng thùng các tông trong những trường hợp sau:

- Mở thùng ra và trải xuống đất để nằm ngủ, tương tự như ngủ trên nệm mỏng.
- Mở thùng các tông ra và trải xuống đất để làm nệm tập yoga (yoga mat)

Thùng các tông có thể tìm ở khắp nơi và thường là miễn phí. Ở một số nơi có khi nhiều thùng các tông quá, họ dùng để chụm lửa, có thể xin họ và sử dụng trong thời gian ở tại địa phương đó. Khi đi nơi khác thì xin thùng khác mà dùng. Vậy là khỏi cần mang vác chi cho mệt, đi đến đâu thì xin thùng làm nệm nằm đến đó hihi.

Lưu ý: Nơi có thể xin thùng các tông là các cửa hàng tạp hóa, hoặc những tổ chức từ thiện này nọ hay được tài trợ và thường hàng tài trợ được đựng trong thùng, ngoài ra có thể đến siêu thị hay cửa hàng để xin.

No comments:

Post a Comment