CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Tuesday, November 13, 2012

Hình ảnh rằm tháng 7 âm lịch 2012 tại Lumbini

Mỗi rằm âm lịch, tại Lumbini, sư sãi các chùa và thiền viện được chùa Nepal mời đến Mayadevi temple để tụng kinh (chùa nước nào thì tụng và làm theo nghi lễ nước ấy). Nhưng bắt đầu từ rằm tháng 7 âm lịch 2012 thì địa điểm được thay đổi - nghĩa là không tụng ở  Mayadevi temple nữa mà chuyển sang tụng ở chùa Nepal để tránh bị du khách làm phiền khi đang làm lễ.

Tượng Phật trong chánh điện

Sư sãi các nước

Sư Hàn Quốc phát phong bì tiền không chỉ cho tăng ni mà cho tất cả người tham dự buổi lễ hôm ấy

Chụp ảnh cùng cô Nghiêm Túc và  Phương Thảo trước cổng chùa Nepal

Cô  Nghiêm Túc (phải) và cô Phương Thảo (trái) đang làm lễ trong chánh điện chùa Nepal

No comments:

Post a Comment