CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Tuesday, January 20, 2015

10 LÝ DO NGHÈO, 10 ĐIỀU LÀM GIÀU

10 LÝ DO NGHÈO

1. Phóng túng không lo làm ăn. => Từ từ sẽ nghèo
2. Tiêu phí tiền bạc không tiếc tay. => Dễ bị nghèo
3. Hàng ngày thức dậy trễ. => Đường đi đến chỗ nghèo
4. Nhà có ruộng đất không lo canh tác. => Làm biếng mà nghèo
5. Ham kết bạn với những người giàu có hơn mình. => Nhìn cao đua đòi mà nghèo
6. Thích thưa kiện tỏ ra anh hùng. => Tức khí mà nghèo
7. Vay nợ làm sang tỏ ra giàu có. => Tự mình làm nghèo
8. Vợ con ăn no làm biếng con cái lêu lỏng. => Mạng phải nghèo
9. Để con cháu giao du với bọn bất lương. => Bị lường gạt mà nghèo
10 Thích rượu chè, cờ bạc, trai gái. => Nghèo triệt để.


10 ĐIỀU LÀM GIÀU

1. Không từ mọi gian nan cực khổ. => Vì cần kiệm mà giàu
2. Buôn bán công bằng nhiều khách hàng. => Trung hậu mà giàu
3. Mỗi sáng thức dậy sớm. => Chăm chỉ làm giàu
4. Thường chăm lo việc gia đình. => Lâu ngày rồi sẽ giàu
5. Giữ gìn nhà cửa đề phòng trộm cướp, hỏa hoạn. => Cẩn thận mà giàu
6. Không làm những việc phi pháp. => Giữ gìn mà giàu
7. Trong nhà già trẻ giúp đỡ lẫn nhau. => Một lòng làm giàu
8. Vợ hiền, con ngoan không hà hiếp, ghen tuông. => Giúp gia đình giàu
9. Dạy con cháu biết tạo lập sự nghiệp. => Để đời sau giàu
10. Một lòng tích đức làm thiện. => Vì ở hiền mà giàu.
st
No comments:

Post a Comment