CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Monday, December 6, 2010

Tôi đi Myanmar – Kỳ 2: Yangon (tt)


Trước khi đi Myanmar, tôi tham khảo thông tin về đất nước này và có khá nhiều bài viết về money scam (lừa đảo tiền) ở đây. Vì vậy, tôi đã không bỏ qua cơ hội để bị lừa ít nhất một lần.

Tôi ở Okinawa Guesthouse, gần Sule Paya (trong tiếng Myanmar, Paya nghĩa là chùa). Trưa hôm thứ hai sau khi đến Myanmar, tôi ra chợ đổi tiền nhưng hơi thất vọng vì tỷ giá khá thấp. Trung bình US$ 1= 1,000 kyat nhưng vào thời điểm này (tháng 10/2010), US$1=890 kyat nên tôi quyết định không đổi mà quay về guesthouse (ở đây có thể sử dụng đô la thoải mái). Khi đến đầu đường vào guesthouse, tôi nghe 2 người Ấn rao: Money exchange, US$1=950 kyat. Nghĩ rằng đây có thể là 1 money scam, vì thế tôi ghé vào. Họ dẫn tôi vào bên trong, lịch sự kéo ghế cho tôi ngồi, hỏi tôi đổi US$100 phải không. Tôi nói phải. Người Ấn thứ 1 móc ra 2 xấp tiền toàn giấy 1,000 kyat, đếm đếm, đổi qua đổi lại và đưa cho tôi. Tôi đếm lại rất cẩn thận, nhưng xấp tiền đó chỉ có 85 tờ. Tôi nói họ. Họ bảo okay và đưa tôi thêm 10 tờ. Sau đó họ yêu cần tôi đưa tiền đô ra. Lúc đó có 1 thêm người Trung Quốc bước vào và 2 người Ấn giới thiệu rằng đó là chủ của họ. Khi tôi đưa ra tờ 100 đô, họ nói họ không sử dụng series bắt đầu bằng H. Tôi nói tôi đã tìm hiểu thông tin, ở Myanmar người ta chỉ không sử dụng tiền đô xuất bản trước năm 2003 và có số series bắt đầu bằng CB. Tờ đô của tôi, không cũ, xuất bản năm 2006, series bắt đầu bằng H, tại sao lại không sử dụng được. Thế là tay Trung Quốc giải thích lòng vòng 1 hồi bằng thứ tiếng Anh dở ẹt. Tôi nghe không hiểu nên yêu cầu họ trả lại tờ 100 đô, cất vào ví xong, tôi lấy tờ 100 đô khác ra đưa, họ không đồng ý bởi vì nó cũng có series bắt đầu bằng H. Tôi lấy lại tờ 100 đô, kiểm tra lại những tờ còn lại, toàn là có series bắt đầu bằng H. Tôi nói thôi không đổi nữa và trả lại cho họ tiền kyat. Tên Ấn độ ngồi kế bên tôi, cầm lấy xấp tiền. Thế là tên chủ Trung Quốc nói nếu tôi muốn đổi thì phải chấp nhận tỷ giá giá thấp hơn US$= 900 kyat, thấy tỷ giá này vẫn cao hơn tỷ giá ở chợ nên tôi đồng ý. Tôi đưa tờ US$100 và tên Ấn đưa lại cho tôi xấp tiền. Hắn rút lại 5 tờ trước mặt tôi và bảo rằng còn lại 90 tờ. Tôi cầm xấp tiền, định đếm lại, thế là 2 tên Ấn cố tình tìm cách xao lãng tôi. Tôi không đếm được nên cầm xấp tiền đi, đi vài bước tôi dừng lại đếm, xấp tiền chỉ còn 70 tờ. Tôi quay lại ngay lập tức và nói xấp tiền chỉ còn 70 tờ. Lúc đó tên Trung Quốc ra bộ hốt hoảng, chạy vào trong kiểm tra và nói rằng bọn trẻ con chơi gần đấy đã lấy mất của họ 20 tờ. Tên Ấn ra vẻ đau khổ nói rằng họ đã mất tiền và nói nếu tôi đồng ý thì đổi US$100 lấy 70,000 kyạt. Tôi không đồng ý và yêu cầu lấy lại tờ US$100. Tên Ấn móc tôi đưa lại cho tôi tờ đô lúc này đã được gấp lại làm đôi. Nhìn thấy số series tiền của mình tôi mừng quá cầm về luôn. Khi về đến guesthouse, tôi nghĩ có thể họ tráo tiền giả, nên kể chuyện cho những người ở guesthouse nghe và móc tờ đô ra săm soi, so sánh với những tờ đô khác. May mắn là chúng giống nhau. Lúc đó, receptionist ở guesthouse của tôi chỉ vào tờ đô và nói tờ đô này có lằn xếp ở giữa, vì vậy sẽ không đổi được ở chợ. Quá đều, tên Ấn này đúng là ăn không được phá cho hôi đây. Ở Myanmar, tờ đô la phải mới cứng và không có lằn xếp giữa. Nếu không thì không đổi được. Receptionist nói nếu tôi muốn thì vẫn có thể đổi ở Central Hotel với tỷ giá thấp hơn. May là tôi còn những tờ đô khác để sử dụng, vì vậy tôi quyết định giữ lại tờ đô này để sử dụng ở Thái Lan.

Học phí cho lần khám phá money scam là lằn gấp ở giữa của tờ đô la. Từ đó tôi luôn cảnh báo những du khách mới đến Yangon về vụ này để họ cảnh giác.

Kỳ sau: Tôi đi Myanmar – Kỳ 3: Mandalay  

No comments:

Post a Comment