CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Monday, October 1, 2012

Gia đình ni cô Vishnu

Ngày 26/8/2012, tôi từ Việt Nam Quốc Tự dọn sang Shanti Stupa (Tháp Hòa  Bình) thì ngày 30/8, gia đình của ni cô Vishnu mời tăng ni đến dùng bữa trưa. Vậy là tôi được dịp đi ăn ké và làm một bộ sưu tập ảnh về họ.

Đường làng vào nhà.
Căn nhà của chú thím no cô Vishnu
Góc bếp - cầu thang dẫn lên mái nhà là nơi phơi quần áo
Cạnh bếp là chuồng nuôi bò và dê để lấy sữa
Người nhà tụ hợp xem cảnh ni cô Vishnu quy y xuất gia ở Nhật Bản - Các sư mang theo laptop để chiếu cho họ xem.
Chân dung cô em dâu của ni cô Vishnu - cô gái này khoảng 21-22 tuổi
Hai người cô của ni cô Vishnu - Họ biết tiếng Anh đấy!!!
Gia đình tiễn chúng tôi ra xe
Ở nhà ni cô Vishnu, hai thứ làm tôi thấy tâm đắc nhất là:

Đồ giắt lược - Các bạn thấy họ thông minh không?
Ghế ngồi được bện bằng rơm.

Bài liên quan: Tôi ở Shanti Stupa (World Peace Pagoda) tại Lumbini 


Bài liên quan: Những “hoạt động” của tôi tại Shanti Stupa 

No comments:

Post a Comment