CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Thursday, October 6, 2016

Cách gia hạn visa Sri Lanka ở Colombo

Để đến Sri Lanka thì có thể xin visa online, điền thông tin (đơn giản hơn nhiều so với hồ sơ xin visa Ấn độ), rồi đóng phí là US$35. Sau đó họ gửi cho email xác nhận là đã được visa. In email xác nhận này ra, mang theo. Khi đến sân bay quốc tế Colombo thì nộp cho họ cùng hộ chiếu. Vậy là họ dán visa vào. Visa du lịch 30 ngày double entry. Nếu muốn ở lâu hơn thì trước khi visa hết hạn, đến Immigration Office ở Colombo xin gia hạn thêm 2 hoặc 5 tháng nữa. Gia hạn visa ở Colombo cũng rất đơn giản, chỉ cần một buổi sáng là xong.

8h sáng là bắt đầu phát đơn. Nhận đơn, điền thông tin, dán hình, rồi nhận phiếu chờ. Khi được gọi đến số thứ tự của mình thì nộp đơn cùng hộ chiếu. Sau đó chờ đựơc gọi để nhận hoá đơn thanh toán. Cầm hoá đơn đến quầy đóng tiền. Sau đó cầm giấy xác nhận đã đóng tiền đến nộp, rồi nhận lại hộ chiếu cùng con dấu gia hạn được in trong hộ chiếu.

Phí gia hạn thì tuỳ theo quốc gia. Biểu phí được sơn trên tuờng nên mọi nguời tự đọc đế biết mức giá mà chuẩn bị sẳn Sri Lanka Ruppee để trả.

Quốc tịch Việt Nam thì phí gia hạn là US$45 cho 2 tháng. Nếu muốn gia hạn cho 5 tháng thì cần đóng phí như sau:
US$45 cho gia hạn lần 1 là 2 tháng
US$45 cho gia hạn lần 2 là 3 tháng
LKR10,000 cho Government Tax vì gia hạn 2 lần liên tiếp.

Dù biểu phí đuợc ghi bằng US$ nhưng khi nộp tiền thì bắt buộc phải nộp bằng LKR. Tổng số tiền cho gia hạn 5 tháng dành cho quốc tịch Việt Nam là LKR 23,000 (hổng nhớ mấy con số lẻ)
Để đến Immigration Office thì có thể đón xe buýt ở Pettah Market. Cứ nói Immigration Office thì người ta sẽ chỉ cho xe mà lên, chỉ tốn khoảng LKR 12. Hoặc đón xe 103, 144, 171 rồi hỏi tài xế/lơ xe, họ sẽ chỉ trạm cho xuống.

Địa chỉ của Immigration Office:
41 Ananda Rajakaruna Mawatha
Punchi Boralla, Colombo 10
(near Medicare Hospital and near roundabouts of  Maradana Post Office.)

Hồ sơ phải nộp gồm:

-         Hộ chiếu gốc
-         Đơn xin gia hạn
-         2 hình (cỡ hình hộ chiếu)
-         Số tiền cần trả bằng Sri Lanka Ruppees.No comments:

Post a Comment