CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Tuesday, September 7, 2010

Bảo quản tiền khi đi du lịch (5) - Bài dịch


Ai cũng có lúc " bị kẹt" và vì thế cần sự giúp đỡ của gia đình hoặc bạn bè. Có vài cách chuyển tiền, ví dụ như chuyển tiền qua American Express Money Gram, gửi séc du lịch qua Thomas Cook, dùng ngân hàng địa phương để chuyển tiền mặt hoặc sử dụng Western Union.Western Unioncó vẻ là cách thực tế nhất bởi vì bạn có thể nhận tiền chỉ trong vòng vài phút.Tuy nhiên, cái gì cũng có thể sai sót. Ví dụ ngân hàng địa phương đóng cửa vì nghỉ lễ. Hoặc khi bạn đi nhận tiền thì bị cúp điện. Hoặc người gửi  viết sai tên bạn và bạn không thể nhận tiền. Hoặc khi bạn điện thoại để lấy thông số giao dịch thì đường liên lạc không thông và bạn không nghe được
Trong những trường hợp, bạn chỉ có cách cầu nguyện cho ngày mai trời lại sáng.


Bài dịch theo http://www.roadjunky.com


No comments:

Post a Comment