CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Tuesday, September 25, 2012

Dilemma

This is especially for those who have been suffering one-way love.

Love is blue!!!!!!!! Why do people still fall in love???????????

Source: Copied from Weiyun blog

1 comment:

  1. Hic. Mình mới đi xin visa Ấn Độ về. Ông đó ổng chỉ cho 3 tháng, nhập cảnh 1 lần, trong khi mình xin 6 tháng, nhập cảnh nhiều lần. Huhu.

    Ghét. Về.

    Lang thang cho đã rồi qua Thái Lan xin. Tự nhiên xin giờ đc 3 tháng, phải cắm đầu cắm cổ đạp xe qua Thái hết bà nó 1 tháng rồi.

    Buồn man mác.

    ReplyDelete