CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Friday, September 7, 2012

Kushinagar - Nơi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn

Kỳ trước: Đạp xe từ Sarnath đến Kushinagar (Phần 3): Sang Ấn độ buôn nón lá Việt Nam đi nghen bà con!!!!!!!!

Phật Nhập Niết Bàn tại đây (vào cửa miễn phí)Stupa and Nirvana TempleĐoàn hành hương Sri Lanka đang chuẩn bị vào lễ Phật

Bước đều bước


Khu vườn quanh Stupa and Nirvana Temple


Tượng Phật nằm nhập Niết Bàn - một trong những bức tượng Phật buồn thê thảm nhất trên giới; nhiều Phật tử đến đây đã khóc ròng; tượng được khai quật dưới lòng đất và có lẽ được tạc từ thế kỷ thứ 2-3.

Các nhà sư đang làm lễ trước tượng

Lúc nhập Niết Bàn thì Phật cười mà sao cũng khóc thế nhỉ?????????????????
Kỳ sau: Kushinagar - Nơi thân thể Phật Thích Ca sau khi nhập Niết Bàn được hỏa thiêu

No comments:

Post a Comment