CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Friday, September 7, 2012

Kushinagar - Nơi thân thể Phật Thích Ca sau khi nhập Niết Bàn được hỏa thiêu

Kỳ trước: Kushinagar - Nơi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn  

Cách nơi Phật nhập Niết Bàn khoảng vài cây số là nơi Phật được hỏa thiêu (ngôn ngữ bóng bẩy gọi là trà tỳ thay vì hỏa thiêu)


Tại đây 7 vương quốc "đứng chực" sẳn để nhận xá lợi Phật về thờ. Lúc đầu quốc vương nước Kushinagar lúc ấy không muốn chia, định tham lam ôm xá lợi một mình nhưng 7 vương quốc kia vừa to lớn hơn vừa có binh hùng tướng mạnh, kéo quân về đây và hỏi quốc vương nước Kushinagar một câu: Bây giờ có muốn chia không? Không chia là đánh. Vậy là quốc vương nước Kushinagar đành ấm ức mà chia xá lợi thành 8 phần.

Có người bảo lý do Phật chọn quốc gia nhỏ xíu tại Kushinagar này để nhập Niết Bàn là vì nước này nhỏ quá nên không thể ôm xá lợi mà buộc phải chia cho các nước lớn; nếu Phật đến một quốc gia lớn mà nhập Niết Bàn thì do quốc gia ỷ có quân đội mạnh nên sẽ rắp tâm ôm hết xá lợi; như thế đảm bảo sẽ có chiến tranh đẫm máu để giành xá lợi.

Tóm lại Phật làm gì cũng có lý do cả các bạn nhỉ?

Kỳ sau: Lưu ý khi đến Kushinagar  

1 comment:

  1. Cái quả đồi bằng gạch nung này là lò thiêu phải ko bạn ?

    ReplyDelete