CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Thursday, May 14, 2015

Đi bộ mà không phải mang vác hành lý

Có nhiều phương tiện để đi bụi. Đi bộ là một trong những cách đi rẻ nhất nhưng dễ ê ẩm mình mẩy nhất do phải mang vác hành lý nặng trên đoạn đường dài.

Dưới đây là cách đi bộ của một anh chàng trong chuyến hành trình lội bộ xuyên Mông Cổ cùng 120 kí hành lí.

Mọi người xem tham khảo nha!


Ai muốn đọc bài viết về chuyến đi bộ của anh chàng này thì vào đây xem nè!

No comments:

Post a Comment