CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Saturday, February 8, 2014

BÍ QUYẾT ĐỂ GIỮ TÂM HỒN BÌNH AN

1 - Đừng ôm ấp hận thù và sự giận dữ. Học cách quên lãng và biết tha thứ.

2 - Đừng ganh tị với người khác.

3 - Tránh xa những cuộc đối thoại tiêu cực và người tiêu cực.

4 - Hãy chấp nhận những gì không thể thay đổi

5 - Hãy học kiên nhẫn hơn và tha thứ bao dung hơn với con người và sự việc.

6 - Đừng nhìn sự vật, sự việc dưới quan điểm cá nhân, phiến diện từ 1 phía

7 - Đừng chìm đắm vào quá khứ mà bỏ quên hiện tại và làm ảnh hưởng đến tương lai

8 - Học các thả lỏng tinh thần, trong một ngày hãy dành cho mình ít nhất là 14' để nhìn lại, để thư giãn tinh thần giữa guồng sống hối hả...

(sưu tầm)

No comments:

Post a Comment