CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Thursday, February 6, 2014

MƯỜI THIỆN NGHIỆP VÀ NGHIỆP QUẢ


Từ bỏ Sát nghiệp

Quả chín:

Nếu có tâm mạnh: tái sanh vào những cõi Trời cao.
Nếu có tâm trung bình: tái sanh vào những cõi Trời thấp hơn.
Nếu có tâm yếu hơn, tái sanh vào cõi người.

Quả tương đương nhân: Trường thọ và không đau yếu, bệnh tật v.v…

Quả về thói quen: Tái sanh với trực giác từ bi và biết tôn quý sự sống từ khi còn nhỏ
tuổi.

Quả trong môi trường: Thực phẩm, nước, dược phẩm và mùa màng sung túc, cao dinh dưỡng và hiệu năng, đa số chúng sinh quanh bạn đều sống lâu.

Từ bỏ Trộm cắp

Quả chín: Tái sanh vào cõi giới cao hơn.

Quả tương đương nhân: Sự giàu có về vật chất đến rất dễ dàng.

Quả về thói quen: Tái sanh với lòng thành thật và tôn trọng tài sản của người khác từ tuổi nhỏ.

Quả trong môi trường: Mùa màng sung túc, kinh doanh thành công.

Từ bỏ Tà dâm

Quả chín: Tái sanh vào cõi giới cao hơn.

Quả tương đương nhân: Quan hệ hòa thuận và lâu dài với người bạn đời, quan hệ hòa thuận với người thân và bạn bè chung quanh.

Quả về thói quen: Trung thành trong những quan hệ với người bạn đời.

Quả trong môi trường: Bạn sống trong môi trường sạch sẽ và thoải mái.

Từ bỏ Lời dối trá

Quả chín: Tái sanh vào cõi giới cao hơn.

Quả tương đương nhân: Người khác tin tưởng bạn một cách đương nhiên.

Quả về thói quen: Lời nói thẳng thắn và thành thật từ tuổi nhỏ.

Quả qua môi trường: Sự hợp tác với người khác sẽ thành công, đúng đắn, thành thật và hòa thuận, bạn được an tâm

Từ bỏ Lời chia rẽ

Quả chín: Tái sanh vào cõi giới cao hơn.

Quả tương đương nhân: Không bao giờ thiếu bạn. Tính tình dễ mến, dễ lôi cuốn mọi người.

Quả về thói quen: Lời nói hòa hoãn, từ bi và thành thật từ tuổi nhỏ.

Quả trong môi trường: Vùng đất bạn sống bằng phẳng, đi lại được dễ dàng, bạn được an tâm.

Từ bỏ Lời nói nặng

Quả chín: Tái sanh vào cõi giới cao hơn.

Quả tương đương nhân: Người khác luôn nói tốt về bạn và bạn có uy tín cao.

Quả về thói quen: Lời nói nhẹ nhàng, ân cần từ tuổi nhỏ.

Quả trong môi trường: Vùng đất bạn sống không có những chướng ngại, cây cỏ xanh tươi, có giòng nước, hồ và suối nước.

Từ bỏ Lời phù phiếm

Quả chín: Tái sanh vào cõi giới cao hơn.

Quả tương đương nhân: Bạn phát triển lời nói hùng mạnh, người khác sẽ nghe lời bạn nói và tôn trọng lời bạn.

Quả về thói quen: Lời nói có chủ đích từ tuổi nhỏ.

Quả trong môi trường: Mùa màng mọc đúng lúc, có những nơi giải trí như công viên, hồ nước mát, bạn cảm thấy an toàn.

Từ bỏ Tâm ham muốn

Quả chín: Tái sanh vào cõi giới cao hơn.

Quả tương đương nhân: Bạn sẽ dễ dàng đạt được những gì mong muốn.

Quả về thói quen: Hoan hỷ về thành quả của người khác từ tuổi nhỏ.

Quả trong môi trường: Mùa màng tốt, tài nguyên vật chất phong phú, bạn đạt được mục tiêu của mình dễ dàng.

Từ bỏ Ác tâm

Quả chín: Tái sanh vào cõi giới cao hơn.

Quả tương đương nhân: Bạn sẽ tái sinh với lòng can đảm và nhiều tự tin.

Quả về thói quen: Có lòng từ bi từ tuổi nhỏ.

Quả trong môi trường: Bạn sống trong môi trường hòa bình và an lành.

Từ bỏ Tà kiến

Quả chín: Tái sanh vào cõi giới cao hơn.

Quả tương đương nhân: Những gì bạn học sẽ mở mang tâm trí và nới rộng thêm tầm hiểu biết về thế giới.

Quả về thói quen: Từ tuổi nhỏ đã có niềm tin về Chánh kiến, như sự hiện hữu của Luật Nhân Quả, Tiền kiếp và Tái sanh, v.v…

Quả trong môi trường: Nguồn nước và bảo vật phong phú.


Sưu tập từ Practicing the Path của Yangsi Rinpoche trang 176-178, Lam Rim Chen Mo của Lama Tsong-Kha-Pa, Liberation in the Palm of Your Hand của Pabongka Rinpoche, Path to Enlightenment của Geshe Loden, “The Ten Non-Virtues and Their Results” của Ven. Tenzin Tsapel Chenrezig Institute. Ven. Lozang Chophel, Ven Tencho, Ven Tenzin Tsepal soạn thảo cho Quan Âm Thiền Phật Học Viện, 09.5.2007 tại Quán Tự Tại Phật Học Viện Chenrezig Institute.

Ghi chú: Xin hồi hướng mọi công đức đến sự toàn giác của tất cả chúng sinh. Mọi sai sót là lỗi của người dịch. Quan Âm Thiền Phật Học Viện, Lozang Ngodrub, Lozang Pema dịch và hiệu đính tại Brisbane, Queensland, tài liệu phân phát nhân dịp Ani Tencho hướng dẫn bàn luận và thiền luận về đề tài trên tại Chùa Linh Sơn, 89 Rowe Terrace, Darra Queensland, vào ngày 12 tháng 5 năm 2007.


Bài liên quan: MƯỜI NGHIỆP BẤT THIỆN VÀ NGHIỆP QUẢ  

No comments:

Post a Comment