CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Monday, February 17, 2014

GIEO CHI HẬN OÁN


******************************

Ðức Phật Thích Ca, khi còn là một vị Thái Tử, đã nói một câu đầy ý nghĩa: "Sự sống sống bằng sự chết". Hằng ngày chúng ta ăn uống, chúng ta thở, chúng ta nằm, chúng ta đi đứng, mỗi mỗi động tác như thế, đều đã gây bao tang tóc cho những sinh vật ở chung quanh! Ðó là chưa kể những kẻ hung ác, giết để được thích thú, được tiền tài, danh vọng...Nếu sự sống mà không ai làm chết ai cả thì cuộc đời sẽ đẹp đẽ biết bao nhiêu!

Người quý mạng sống, khổ đau khi chết

Hãy hiểu rằng loài vật có khác chi

Cũng thiết tha muốn sống, cũng liên hệ gia đình

Có cha mẹ, con cái, bạn bè thân thiết.

Trong các tội, tội lớn nhất là sát sanh, bạn biết?

Lòng nhân từ là bản thể của Tâm.

Nỡ lòng nào khiến sinh mạng khác đớn đau

Để cung phụng cho ta bữa ăn ngon miệng!

Lấy mạng quý trọng của chúng

Để đáp ứng cho lòng tham hưởng thụ,

Cả lý và tình, bạn có nghĩ cùng chăng?

Giết gia đình chúng để bảo dưỡng gia đình mình.

Hãy tưởng tượng cảnh chia ly, uất hận

Sao có thể thưởng thức khi nghĩ đến sự đớn đau của chúng

Lúc dao, nồi, cắt thái, nấu đun?

Và nhất là trong lễ giỗ, tang

Hay cưới hỏi, vui mừng, yến tiệc...

Giết sinh mạng nhiều vô số kể,

Là cố tình kết oán, gây thù.

Vui lòng người nhưng nhân, hiếu còn đâu?

Hãy nhắc nhở...Làm điều lành để hồi hướng cho người bạn nhé!

Không sợ điều ác, no say thiết đãi

Vui trọn không khí hờn oán chất đầy?

Thơm ngon thỏa dục phút giây

Mà gieo oán giận mai nầy ra sao?

Nhân quả báo ứng thế nào?

Suy cùng nghĩ cạn, khổ đau giải trừ.

Đại Đức Thích Phước Ngọc.

1 comment:

  1. Bởi vậy, ta ăn chay lâu rồi...vì ta sợ!

    ReplyDelete