CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Sunday, April 6, 2014

Kinh nghiệm về việc ngủ cho những ai hay di chuyển:


Khi đến một nơi xa lạ, nếu ngủ không được thì có thể nguyên nhân là hướng đầu nằm không thích hợp với mình.

Do đó, cách khắc phục là trở đầu nằm hoặc quay đầu sang hướng khác.

Cái này mình đã vài lần trải nghiệm. Chỉ cần trở đầu nằm là tự nhiên ngủ ngon. Nếu không sợ phiền phức thì sử dụng la bàn, tự tìm xem trong các hướng đông tây nam bắc, hướng nào làm mình ngủ ngon nhất. Sau đó khi đến bất cứ nơi nào, cứ việc lấy la bàn ra xem, rồi cứ thế mà khò khò khò. Chúc mọi người ngon giấc dù ở bất kỳ nơi đâu.


No comments:

Post a Comment