CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Sunday, April 27, 2014

Trăm sông đều đổ về biển cả.

Nghĩa là:


Mọi tôn giáo đều cùng hướng về một Chân Lý. Có tôn giáo đi đường thẳng, có tôn giáo đi đường vòng, có tôn giáo đi trọn đoạn đường, có tôn giáo đi được 3/4 đoạn đường, có tôn giáo đi được 1/2 đoạn đường, có tôn giáo đi được 1/4 đoạn đường, có tôn giáo chỉ mới đặt được chân lên đoạn đường ấy. Nhưng tựu trung lại thì tất cả đều chỉ nhắm vào cùng một đích. Tuy nhiên do sự khác biệt về không gian, thời gian, phong tục, tập quán, ngôn ngữ, lối sống,..... mà cách diễn đạt và trình bày của các tôn giáo có sự khác biệt. Nhưng nếu nhìn sâu vào kinh sách của các tôn giáo, nhìn xuyên qua văn tự chữ nghĩa thì ta thấy cái chân lý hiển lộ trong các kinh ấy là giống nhau. Hahahahaha đúng là hài thật!

Do đó, cái mà ta thật sự cần hiểu và cần nắm không phải là một tôn giáo hay tông phái nào mà là cái Chân Lý. Khi nào nắm được cái Chân Lý ấy rồi thì ta sẽ hiểu hết tất cả các tôn giáo và tông phái.

Há há, vậy là có nghề mới đây mọi người. Ai nắm được Chân Lý rồi thì có thể trở thành : Nhà truyền giáo của mọi tôn giáo. Hehehehehehe, người này chắc chắn sẽ đạt giải Nobel về tôn giáo học.

Phấn đấu để trở thành nhà truyền giáo của mọi tôn giáo nghen bà con!!!!!

Công nhận hôm nay thấy.................................. SƯỚNG!!!!!!!!!!!!!!

Cõi ta bà này sao mà vui quá đỗi hehehehehehehehe!
No comments:

Post a Comment