CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Friday, April 25, 2014

Đời là bể sướng!!!!!!!!!

(Vậy mà không hiểu sao một số người cứ than khổ suốt!)

Vì sao sướng? Vì nhờ có vô thường mà thành ra sướng.

Sướng: Vì nếu không có vô thường thì cây con làm sao mà lớn để cho chúng ta hưởng quả; trẻ con thì làm sao trở thành người lớn; và làm sao mà chúng ta trưởng thành trong suy nghĩ.

Sướng: Vì ta biết trước sau gì ta cũng chết; đã thế thì mọi việc đều có thể cho qua một cách nhẹ nhàng.

Sướng: Vì ta biết không có gì thuộc sở hữu của mình; như vậy thì quá thảnh thơi, không phải mang vác nặng nề khổ sở.

Sướng: Vì ta biết mọi hoàn cảnh vui/buồn, mọi cảm giác tiêu cực/tích cực, mọi sự vật mà ta thích/ghét, tất cả mọi thứ ấy đều cũng sẽ qua đi.

Sướng: Vì vạn vật đều thay đổi; không gì có thể đứng yên mãi. Như vậy thì: wow, mỗi giây phút đều là một sự mới lạ.

Sướng: Vì ta biết ai rồi cũng sẽ chết mà cái chết luôn là sự khởi đầu cho một cái mới.

Sướng: Vì tất cả mọi thứ đang ở xung quanh ta đều là giấc mộng, có cái gì thật đâu; mà đã không thật thì: đời là một cuộc chơi. Được chơi suốt như thế mà không sướng thì cũng lạ nhỉ!


Tóm lại, sao tôi thấy đời sướng quá! (Tội nghiệp cho ai thấy đời là bể khổ nhé!)

No comments:

Post a Comment