CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Friday, April 4, 2014

Lời đức PHẬT dạy lúc LA HẦU LA 17 tuổi rằng:

- Này LA HẦU LA , con hãy học cách hành xử của ĐẤT. Dù người ta có đổ hay rải lên đất những thứ tinh sạch và thơm tho như hương hoa, nước ngọt, sữa thơm.. hoặc những thứ hôi hám và dơ dáy như máu mủ, nước tiểu phân rác.. thì đất cũng tiếp nhận những thứ ấy một cách rất thản nhiên, không vướng mắc, tự hào, cũng không oán hờn tủi nhục... Tại sao? Tại vì đất là địa đại có dung tích rộng lớn, có khả năng tiếp nhận và chuyển hoá.
Nếu tâm con rộng lớn vô lượng như đất, thì con cũng có thể tiếp nhận và chuyển hoá tất cả mọi bất công , oan ức.. và những thứ ấy không thể làm cho con buồn tủi và khổ đau.

- Này LA HẰU LA, con hãy học cách ứng xử của NƯỚC.
Dù người ta có đổ xuống nước những chất thơm tho đẹp đẽ.. hoặc giặt rửa trong nước những thứ dơ bẩn, hôi hám... , thì cũng không vì thế mà nước bị vương mắc, tự hào, hoặc cảm thấy oán hờn và tủi nhục.... TẠI SAO? Tại vì nước là thuỷ đại có dung tích rộng lớn, có khả năng lưu chuyển, có thể tiếp nhận và chuyển hoá tất cả những gì đã tiếp nhận.

Nếu tâm con rộng lớn bao la vô lượng như nước , thì con cũng có thể tiếp nhận và chuyển hoá tất cả mọi bất công, oan ức.. và những thứ ấy sẽ không thể làm cho con đau khổ và buồn tủi.

NÀY LA HẦU LA con hãy học cách cư xử của GIÓ:
- Gió có thể tiếp nhận, thổi và di chuyển hoa mọi mùi hương .. dù thơm, dù thố mà không bị vướng mắc, tự hào, buồn khổ, hay tủi nhục... Tại sao? Tại vì gió là phong đại có dung tích rộng lớn, có khả năng di động phi thường.

Nếu tâm con có khả năng chuyển hoá và di động, thì con cũng có thể tiếp nhận và chuyển hoá tất cả mọi bất công và oan ức..mà kẻ khác trút lên con và những thứ ấy không thể làm xáo trộn được sự bình an và hạnh phúc trong con.

NÀY LA HẦU LA , con hãy học cách hành xử của LỬA, Lửa có thể tiếp nhận và đốt cháy mọi thứ, dù là những cái xấu dơ bẩn... ,lửa cũng không vì thế mà cảm thấy tủi nhục, buồn khổ, chán chường. Tại sao?Tại vì lửa là hoả đại có dung tích rộng lớn, có khả năng thiêu đốt và chuyển hoá tất cả nhưng gì người ta đem tới.
Nếu tâm con không kỳ thị, không vướng mắc, con cũng có thể tiếp nhận và chuyển hoá tất cả mọi bất công, oan ức.. và những thứ ấy sẽ không thể nào làm xáo trộn hạnh phúc và bình an trong con.

NHỮNG ẢNH DỤ CỦA ĐẤT, NƯỚC, GIÓ, LỬA, được ĐỨC PHẬT gợi lên thật mạnh mẽ. TÂM KHÔNG PHÂN BIỆT, TÂM KHÔNG KỲ THỊ, TÂM KHÔNG VƯỚNG MẮC, TÂM RỘNG LỚN, TÂM TIẾP NHẬN VÀ CHUYỂN HOÁ ĐƯỢC MỌI THỨ MỘT CÁCH TỰ NHIÊN.

CHẮC CHĂN MÌNH CHƯA HÀNH XỬ ĐƯỢC TÂM NHƯ ĐẤT, NƯỚC, GIÓ, LỬA, NHƯNG KHÔNG PHẢI LÀ KHÔNG THỂ...
NGUYỆT SAN GIÁC NGỘ
02 - 2007
DIỆU TỊNH


Ta cứ trách cuộc đời hay méo mó
Sao ta không tròn ngay tự trong tâm?
stNo comments:

Post a Comment