CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Wednesday, April 30, 2014

Thuyền nhỏ không thể ra đại dương.

Thuyền nhỏ chỉ có thể loanh hoanh trong vịnh do không đủ sức cưỡi sóng, đối chọi với giông bão để ra được biển cả.

Nhưng có một số con thuyền nhỏ không cam phận trong vịnh bởi theo lời của viên hoa tiêu thì vượt qua khỏi vịnh này sẽ thấy được đại dương bao la; do đó những con thuyền nhỏ muốn ra biển phải tự trang bị cho mình thêm công cụ, gia cố cho thân thuyền thêm vững chắc để rồi cưỡi sóng đạp gió mà ra khơi. Tận mắt chứng kiến được cảnh mênh mông bao la hùng vĩ của đại dương, không đành lòng thưởng thức một mình nên lại đạp gió cưỡi sóng về lại vịnh để khuyên những con thuyền nhỏ khác cùng ra khơi.

1.Một số con thuyền nghe lời ra đi hoặc ra được biển hoặc bỏ xác trên đường do không đủ tự lực
2. Nhiều con thuyền nhỏ không tin nên ném đá những con thuyền lớn: “Chúng mày là đồ ba xạo’ trong vịnh đủ cá ăn cả đời, sống an lạc thế rồi, nên làm gì có đại dương mà ra. Đồ ba xạo, ngồi tưởng tượng viễn vông rồi nói nhảm.”

Thuyền lớn kiên trì giải thích, kiên trì ghi chép lại những gì mình thấy ra để cho những con thuyền nhỏ đủ duyên sẽ có thêm tấm bản đồ mà ra khơi. Tuy nhiên, nhiều thuyền nhỏ không hề có ý niệm gì về đại dương nên không thể nào hiểu nỗi những tấm bản đồ mà những con thuyền lớn đã vẽ; vậy lại tiếp tục ném đá mà không biết rằng: do sự vĩ đại và hùng vĩ của đại dương quá lớn, vượt khỏi tầm của ngôn ngữ nên dù thuyền lớn đã cố hết sức cũng không thể diễn đạt nó cụ thể súc tích được. Chỉ có những con thuyền nhỏ trong một dịp nào đó (hữu duyên hay vô duyên) tình cờ thoáng thấy bóng biển cả thì mới chợt ngộ rằng biển cả là có thật và tìm lục lại những tấm bản đồ mà thuyền lớn đã vẽ để tìm đường ra khơi.


Kết luận:
-      Thuyền lớn không thể ra khơi mà không đi qua vịnh.
-      Thuyền nhỏ muốn ra khơi thì cần bỏ đi tri kiến và định kiến của mình.
-      Cái gì càng hùng vĩ, vĩ đại thì càng vượt xa tầm kiểm soát của ngôn ngữ.
-      Chỉ loay hoay trong vịnh cũng đủ cá ăn cả đời, không cần mạo hiểm ra khơi nếu chưa đủ lực và chưa đủ sự gan dạ mạo hiểm; bởi vì đại dương mênh mông chỉ dành cho những ai có tâm mênh mông.
No comments:

Post a Comment