CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Thursday, May 8, 2014

Chiến tranh do đâu mà có?


Chiến tranh xuất phát từ lòng sân hận.
Vì lòng sân hận, thế giới này trước nay chưa hề có ngày nào có hòa bình. Nếu không nơi này thì cũng nơi khác, nếu không nội chiến thì cũng đa phương chiến. Hễ còn lòng sân hận thì còn chiến tranh thôi. Cho nên nếu có chiến tranh nữa thì cũng đâu có lạ gì.

Con người tạo ra vô số duyên ác để gây ra chiến tranh nhưng ở đây tôi chỉ muốn nhấn mạnh đến hai duyên ác:

1. Nạo phá thai: nhìn vào số lượng xác chết của các hài nhi bị vứt bỏ ở thùng rác, ống cống, nhà vệ sinh, cột điện..................... Chết trong tức tưởi, chết khi bị chính cha mẹ ruột của mình tước đi mạng sống mà không uất hận mới là chuyện lạ đấy mọi người nhỉ! Mà số lượng nạo phá thai ngày càng tăng mới ghê chứ! Niềm uất hận của bọn trẻ bị giết ngập cả hư không rồi.

2. Tỷ lệ sát sanh: ngày xưa người ta ăn ít thịt, không hiểu sao bây giờ thịt được tiêu thụ nhiều quá. Gia súc được sản xuất hàng loạt, được nuôi ép xác trong các trang trại để tạo trứng/ sữa; rồi sau đó bị thảm sát hàng loạt. Con vật bị đau đớn thì lúc mới sinh ra đến khi chết thì hỏi làm sao mà không sân cho được. Mà số lượng động vật bị giết mỗi ngày khắp nơi trên thế giới là rất lớn. Toàn bộ năng lượng sân của con vật cũng được tải lên hư không.

Ngàn năm qua một bát canh
Oán sâu biển cả hận thành non cao
Muốn hay nguồn gốc binh đao
Lắng nghe quán thịt tiếng gào thâu đêm.

Tóm lại là chúng ta đang hít thở bầu không khí sân hận (được thải ra do hai nguyên  nhân trên) mỗi ngày thì tính sân cũng được tích lũy huân tập trong chúng ta.

Niềm uất hận của các thai nhi và con vật đi theo chúng cho đến khi tái sanh trở lại thì chuyện gì sẽ xảy ra.


Có phải do đó mà trong xã hội người ta càng ngày càng dễ nổi sân không? Chỉ vì một chuyện nhỏ cũng có thể giết nhau. Bên trong bản thân mỗi người có hạt giống sân hận quá lớn thì khi giao tiếp với người khác, nước khác, chúng ta có dễ kiềm chế không????

No comments:

Post a Comment