CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Tuesday, August 26, 2014

Cheap travel not just to save money


Thông cảm là bài này bằng tiếng Anh nghen mọi người!
Tuy nhiên, bài này mô tả rất hay tâm trạng, niềm vui của những người đi bụi và trở thành ăn mày quốc tế giống tôi. Chỉ ai trải qua rồi mới thấu hiểu cái nỗi niềm vui sướng âm ỉ đó như thế nào. Cái này khó diễn tả thành lời lắm đó mọi người. Cho nên bây giờ tôi không muốn viết blog về hành trình của mình nữa, chỉ muốn mọi người tự mình lên đường, rồi chợt: "À" lên một tiếng khi nhận ra cái sướng âm ỉ ấy, còn ngồi đọc bài của người khác viết thì cũng giống như ngồi xem phim hành động hay xem bóng đá mà thôi. Khi ai "À" lên được rồi thì dù có tìm mọi cách truyền đạt bằng ngôn ngữ nói hay viết cũng khó mà truyền đạt lại hết cái kinh nghiệm ấy lắm. Do đó, thôi vậy, ai hưởng nấy biết hehehehehe.

Khi đọc bài viết bằng tiếng Anh này thì chỉ ai có những trải nghiệm tương tự mới có thể cảm nhận sâu được với tác giả bài viết.


No comments:

Post a Comment