CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Sunday, August 31, 2014

Lưu ý dành những ai muốn đăng lại các bài viết của tôi

Tôi thấy có một số trang có đăng tải lại một số bài viết của tôi đặc biệt là những bài chuyên về các bí kíp đi bụi; một số bài đăng không ghi rõ nguồn, chỉ có tiêu đề và tên người viết được thay đổi; đôi khi vài phần được bỏ bớt hoặc thêm vào.

Mục đích của bài viết này không phải để lên án hành động đăng tải lại như vậy. Nhớ nhé, tôi không lên án các bạn bởi vì tôi khuyến khích các bạn đăng tải lại các bí kíp đó. Việc bạn có ghi tên nguồn hay không, việc bạn có sửa tên bài và tên người viết hay không là việc riêng của bạn, chả liên quan đến tôi. Tóm lại, bài đã đăng trên blog này rồi, ai muốn làm gì thì làm, tôi không quan tâm. Tôi viết ra là để cho mọi người đọc và ăn cắp ý nếu muốn, cho nên tôi mặc kệ ai muốn lấy gì thì cứ lấy.

Tuy nhiên, các bạn nên lưu ý cho thật kỹ là mục tiêu tất cả các bí kíp ấy là dành cho những tên đi bụi hoặc những kẻ ăn mày xuyên lục địa với thời gian tối thiếu từ vài năm đến vô hạn. Cho nên khi lấy ý để đăng tải các bạn có thể ghi chú hoặc chọn lọc thông tin cẩn thận trước khi đăng nhé! Đối tượng phù hợp với những bí kíp ấy là những kẻ đi bụi khủng chứ không phải là những người chỉ đi vài ngày, vài tuần hay vài tháng. Khi đối tượng đã khác thì bài đăng của bạn sẽ không đạt được mục đích mong muốn. Do đó cần ghi chú kỹ là những bí kíp này dành cho những tên đi bụi với thời gian khủng, nếu không thì hoặc là không phù hợp, hoặc là vô ích, thậm chí có thể gây tai họa cho một số đối tượng khi áp dụng vào thực tế đấy.


Mọi người nên cẩn thận một tí khi đăng tải lại thông tin nhé! Xin cảm ơn.

1 comment: