CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Monday, August 25, 2014

Muôn vẻ kiểu lừa du khách

Lúc đầu tôi cũng thỉnh thoảng bị lừa nhưng đi riết rồi nhìn giống ăn xin quá nên không ai thèm lừa nữa; nếu mọi người không muốn giống ăn xin thì làm sao cho giống người địa phương thì cũng tốt; càng có vẻ giống du khách thì càng trở thành mục tiêu của những kẻ lừa đảo. Mà thỉnh thoảng đi du lịch mà bị lừa chút ít cũng vui, ít ra là khi về nhà cũng có chuyện kể cho mọi người nghe hehehehehe.

Những chiêu lừa đảo ở Bangkok (lần đầu đến Bangkok tôi được đón tiếp bằng 3 trong 4 kiểu lừa này do đó tôi ghét Bangkok cực kỳ; lần thứ 2 quay lại ở lì luôn 2 tuần để chinh phục đó và sau đó thì hết ghét hehehehe. Dù lần đầu đến Bangkok được đón tiếp bằng 3 trong 4 kiểu lừa đảo được liệt kê trong bài nhưng do tôi bo bo giữ túi tiền kỹ quá nên chả mất đồng nào nhưng cũng trải qua mấy phen hú vía; do đó mà căm ghét thành phố)


Việt Nam nè:(Bài về VN nhiều lắm đó nhưng phải truy lục lại)

Đảm bảo rằng nhiều người đọc xong mấy bài cảnh báo này sẽ ở nhà luôn, không dám đi đâu; tuy nhiên, đọc xong rồi thì nên quên hết và cứ thế mà đi; mấy cái đã đọc sẽ đi vào tiềm thức và khi gặp hoàn cảnh sẽ tự nhớ ra hoặc có khi bị lừa xong thì nhớ ra liền hehehehehehe

No comments:

Post a Comment