CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Thursday, October 22, 2015

Tin vui cho ai muốn đi Iran đây này!

Công dân các quốc gia sau đây có thể nhận visa ngay tại phi trường quốc tế (visa on –arrival) và có thể gia hạn visa này thêm 15 ngày cũng tại phi trường luôn. Nghĩa là có thể ở Iran đến 1 tháng rưỡi lận. Tiền visa và gia hạn bao nhiêu thì không biết, nhưng mà chắc cũng chẳng rẻ.

Các quốc gia có thể xin visa on-arrival có cả Việt Nam nữa, nhưng mà không có Mỹ và Canada đâu nha (tin buồn cho các bạn VK):
the Republic of Azerbaijan, Albania, Germany, Austria, Armenia, Uzbekistan, Spain, Australia, Slovenia, Slovakia, the United Arab Emirates, Indonesia, Ukraine, Italy, Ireland, Bahrain, Brazil, Brunei, Belarus, Belgium, Bulgaria, Denmark, Russia, Romania, Japan, Singapore, Sweden, Switzerland, Syria, Saudi Arabia, Oman, France, Palestine, Cyprus, Kyrgyzstan, Qatar, Croatia, South Korea, North Korea, Colombia, Cuba, Kuwait, Georgia, Lebanon, Luxembourg, Poland, Malaysia, Hungary, Mongolia, Mexico, Norway, New Zealand, Venezuela, Vietnam, Netherlands, India, Yugoslavia and Greece.

Xem bài viết gốc bằng tiếng Anh ở đây nè mọi người!


1 comment: