CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Tuesday, October 13, 2015

Phương pháp tự học ngoại ngữ!

Đối với người Việt Nam, ai cũng từng có kinh nghiệm học ngoại ngữ ở trường cấp 2, cấp 3 và đại học. Do đó, đặc biệt là đối với tiếng Anh, thì ít nhiều cũng có một số kiến thức nào đó về ngôn ngữ và về cách học.

Để tiết kiệm tiền học ở các trung tâm ngoại ngữ hay các khóa học thì mọi người có thể tự học cũng được. Có khi tự học lại học tốt hơn rất nhiều bởi vì khi ấy việc học trở thành đam mê.

Ví dụ có thể học bằng cách tự mày mò nghiên cứu và dịch ra một quyển sách nào đó về một lĩnh vực mình yêu thích. Khi mày mò dịch xong một quyển sách thì từ vựng và ngữ pháp của mình sẽ vững vô cùng. Nhưng còn phát âm thì sao? Ở trên tôi vừa nói không nên bỏ tiền ra học bất cứ khóa học nào, thì ở đây tôi lại khuyên rằng chỉ duy nhất 1 khóa học mình nên đầu tư vào, đó là khóa học phát âm cơ bản. Chỉ cần bạn nắm các nguyên tắc phát âm cơ bản thì bạn có thể đọc phiên âm trong từ điển và tự phát âm được. Còn có cách khác là tìm các từ điển online miễn phí trên mạng và nghe phát âm. Tuy nhiên nếu học như vậy bạn có thể phát âm rất chuẩn nhiều từ, nhưng lại không rành quy tắc chung để tự mình có thể tra từ điển và hiểu được cách phát âm được ghi trong từ điển. Khi gặp từ mới mà không có trong từ điển trên mạng hay không thể mở máy ra để nghe, thì bạn tra từ điển giấy và có thể tự phát âm được.

Ngoài ra khi bạn dịch thì bạn không phải lúc nào cũng gõ gõ vào máy để nghe phát âm đâu, vì như vậy thì không thể dịch được. Bạn phải tự đọc một số từ đấy. Điều này là tự nhiên, không ai có thể kìm được. Tự nhiên thấy một từ nào đó, mình lại có xu hướng muốn đọc từ nấy (đọc to hoặc đọc thầm trong đầu). Do đó, khi nắm vững các quy tắc phát âm chung, bạn có thể tự phát âm chính xác. Việc phát âm sai dễ trở thành thói quen rất khó bỏ, đặc biệt ấn tượng đầu tiên của bạn về một từ nào đó rất sâu và rất khó thay đổi một khi nó đã lỡ được ghi nhận vào đầu.

Do đó, chỉ cần học một khóa về phát âm, có thể tìm tòi học hỏi miễn phí trên You Tube, thì bạn có thể tung tăng học 1 ngôn ngữ mới rồi. Bạn càng có kinh nghiệm học ngoại ngữ thì bạn càng học nhanh. Đặc biệt khi bạn giỏi một ngoại ngữ nào đó rồi thì việc học những ngoại ngữ khác trở nên rất dễ dàng.

Có thể xem thêm 1 vài ý về việc học ngoại ngữ ở bài viết này (đặc biệt là ở cuối bài viết.)


No comments:

Post a Comment