CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Friday, July 15, 2011

Chính phủ Trung Quốc nói dối trong vấn đề liên quan đến Mông cổ.

Bài liên quan: Nội Mông dậy sóng

Trước đây trong bài “Nội Mông dậy sóng” được viết khi tôi ở tại Nội Mông, Trung Quốc, tôi có đề cập đến việc chính phủ Ngoại Mông yêu cầu Trung Quốc trả lại Nội Mông cho họ; nếu không thì họ sẽ có khủng bố đến Trung Quốc đánh bom và cướp bóc dân thường. Thực ra những điều vừa được đề cập ở trên là do chính phủ Trung Quốc “bơm” vào não của người dân Trung Quốc và đó là điều duy nhất mà người dân Trung Quốc được nghe về vấn đề có liên quan đến vụ việc ở Nội Mông.

Sau 6 tuần của tôi tại Mông cổ (đối với Trung quốc thì đó là Ngoại Mông), tôi có thể khẳng định rằng những điều trên là không đúng. Đó hoàn toàn là một lời nói láo của chính phủ Trung Quốc đối với Ngoại Mông. Vì sao tôi cho rằng đây là lời nói láo?

Tôi tiếp xúc và nói chuyện với người dân Mông cổ về vần đề này và về mối quan hệ giữa Nội và Ngoại Mông. Câu trả lời của họ như sau:

Họ chưa bao giờ nghe bất cứ chính sách gì có liên quan đến việc đòi Trung Quốc trả Nội Mông về. Thực sự với dân số chỉ có 3 triệu trên toàn Ngoại Mông, họ rất sợ Trung Quốc nữa là khác, huống chi là đe dọa.

Mối quan hệ của người Mông Cổ tại Nội và Ngoại Mông không tốt tí nào. Người Mông cổ tại Ngoại Mông không xem người Mông cổ tại Nội Mông Trung Quốc là dân Mông cổ đâu mà xem họ như người Hoa ấy. Họ nói dân Hoa gốc Mông cổ hay xí gạt họ lắm trong giao dịch thương mại ấy nên họ chả ưa gì cái “bọn Mông cổ tại Nội Mông.” Họ nói người Mông cổ tại Nội Mông nói tiếng Mông khác với họ và viết cũng khác với họ nên họ không xem người Mông cổ tại Nội Mông là cùng một dân Mông cổ đâu.

Tóm lại, họ không ưa nhau (chắc giống người miền Bắc và người miền Nam của Việt Nam ấy nhỉ?) và dân số của họ quá nhỏ bé (3 triệu người) nên họ không có những lời đe dọa mà chính phủ Trung Quốc cố ý gán ghép cho họ.

(Chắc Trung Quốc cũng đã nói xấu về đất nước và người dân Việt Nam như họ đã nói xấu về Mông cổ (Ngoại Mông) chăng?)

Bài liên quan: Trở lại Trung Quốc (8): Hohhot/ Huhehaote 

Bài liên quan: Cuộc nói chuyện giữa tôi và Xinran 

No comments:

Post a Comment