CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Friday, April 27, 2012

Đạo Phật đơn giản đến thế kia à!!!!


Đơn giản như thế nào????????????????????????????

Đó là để tránh nhân đau khổ, đi trên đường an vui hạnh phúc, chúng ta CHỈ CẦN giữ gìn 5 giới và tu 3 nghiệp lành.

Năm giới:

1. Mình quý mạng sống của mình, người cũng quý mạng sống của người, nên không được giết hại mạng sống của người.

2. Mình quý của cải của mình không muốn ai lấy, người cũng quý của cải của người, nên không được trộm cướp của người đem về mình.

3. Mình muốn gia đình mình an vui hạnh phúc, người cũng muốn gia đình người an vui hạnh phúc, nên không được tà dâm, sống ngoại tình làm tan vỡ hạnh phúc gia đình người.

4. Mình không muốn ai lường gạt mình, người cũng không muốn ai lường gạt họ, nên không được nói dối, lường gạt người.

5. Để giữ gìn tư cách sáng suốt, tránh những bệnh hoạn hiểm nghèo, nên không được uống rượu say sưa và hút á phiện xì ke, ma túy.

Ba nghiệp lành:

1. Thân luôn làm điều lành, điều tốt.

2. Miệng luôn nói điều lành, điều tốt.

3. Ý luôn nghĩ điều lành, điều tốt.

Trích từ sách: “Đức Phật là Vị Thầy dẫn đường.” Tác giả: Thích Thông Phương, Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử. Nhà xuất bản: Hội Thiền Học Việt Nam. Xuất bản năm 2003. Trang 93-95
Trời mẹ ơi, đạo Phật đơn giản đến thế mà sao đến giờ này mình mới nhận ra ấy nhỉ???1 comment:

  1. He he, nói như cô Dung thì đơn giản thật mà người ta cứ cố tình làm cho phức tạp bằng những ngôn từ bí hiểm hay làm ra vẻ huyền bí bác học. Hay cô gộp luôn lại cho gọn như tôi hiểu theo ý cô: "Việc gì mình không muốn người ta làm cho mình, thì MÌNH ĐỪNG LÀM CHO NGƯỜI TA". Phải ko cô Dung? Hay nôm na hơn thì TRỌNG NGƯỜI CHI BẰNG TRỌNG CHÍNH MÌNH! Thân ái, chúc cô đường xa chân ko mỏi!

    ReplyDelete