CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Sunday, April 29, 2012

Thơ "Thất Tình"

Không hiểu sao, bạn bè mình dạo này có nhiều người "đau tình" đến thế!!!! Quả là, đời là bể khổ, tình là bể đau!

Thông cảm nỗi đau ấy nên tôi tự viết một bài thơ để đặc biệt dành riêng cho những ai đã, đang và sẽ thất tình.

Bạn nào không thất tình thì không nên đọc; nếu vẫn tò mò thì trước khi đọc phải tưởng tượng là mình đang bị thất tình ấy nhé!!!

Thông cảm là bài thơ này viết bằng tiếng Anh (bởi vì tôi cảm thấy ............mắc cỡ khi viết bằng tiếng Việt; thơ con cóc mà lị!)

Bài thơ chưa có tựa; ai có sáng kiến gì thì xin chỉ giáo nhé!!!!

"At the end of the relationship
(S)He still had everything
And I lost all
 The only thing left 
Is a deadly-broken heart
But I had to struggle
To survive out of the darkness
(S)He tried to put me down
And now I realize that
I am never a loser
Because I had lived
To the fullest of my love
And (s)he would never
Rest in peace
That's what I never want
But we have to pay
For our bad deeds
Poor him (her) and Poor the world
Those who love to break
Hearts of those who love
Them to the fullest."

No comments:

Post a Comment