CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Friday, April 27, 2012

Vì sao người ta lạy Phật?


Thứ nhất, lạy Phật là nhớ ân đức của Phật. Nhân hình tượng của Ngài, gợi cho người ta nhớ đến ân đức lớn lao: Ngài đã tìm đường giác ngộ, thấu tột chân lý giải thoát đau khổ trong sanh tử và đem chỉ dạy lại cho mọi chúng sanh. Do đó, người ta lạy Phật là để tỏ lòng biết ơn vô hạn. Song lễ Phật vốn do tâm thành, có tâm chí thành thì mới cảm sâu với Phật.

Thứ hai, lạy Phật là để nhắc người ta nhớ lại Đức Phật nơi mình. Phật cũng là hình tướng một con người do tu hành mà thành Phật; mình cũng là con người thì mình cũng có khả năng tu hành giác ngộ thành Phật. Mình cũng có một Đức Phật trong lòng đâu thiếu thốn gì, đâu thể cam chịu tối tăm làm chúng sanh mãi mãi. Đó là đem lại niềm tin mạnh để mọi người vươn lên, chuyển hóa con người xấu ác, xóa tan mặc cảm tội nghiệp sâu dày nhận chìm con người trong tội lỗi.

Trích từ sách: “Đức Phật là Vị Thầy dẫn đường.” Tác giả: Thích Thông Phương, Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử. Nhà xuất bản: Hội Thiền Học Việt Nam. Xuất bản năm 2003. Trang 15-18.


Ah thì ra là thế! Hèn chi ở Bồ Đề Đạo Tràng, người ta đến lạy Phật quá trời. Mỗi lần là lạy 100.000 ngàn lạy (một trăm ngàn lạy đấy nhé!!!!) Đặc biệt là các sư Tây Tạng (sau này mọi người từ tăng ni các nước đến Phật tử khắp nơi) năm nào cũng đến đây và mỗi vị lạy đủ 100 ngàn lạy rồi mới về (mất cả tháng trời chứ không ít đâu nhé!!!!)

Có lần tôi đang ngồi……….ngắm mọi người lạy Phật (lạy kiểu Tây Tạng ấy nhé!! Nghĩa là nằm dài ra ván luôn đấy!) thì mấy du khách người Ấn độ đi ngang qua, dừng lại, chỉ vào mấy người đang lạy và hỏi tôi: “Bọn họ đang làm gì thế??” Tôi bảo: “Bọn họ đang lạy chứ còn làm gì nữa?” (hehehehe, hỏi thế cũng hỏi?). Mấy tên du khách bảo: “Bọn tao là đạo Hồi, mỗi ngày lạy 4 lần.” Tôi bảo: “Còn những người kia mỗi lần lạy 100.000 lạy.” Mấy thằng Hồi giáo trợn trừng mắt lên: “Thiệt hả?” “Dĩ nhiên rồi.” Bọn họ há hốc mồm ra mà bước đi (chả biết có thằng nào tông nhầm cây cột nào không nữa????)

Lạy Phật kiểu Tây Tạng.

2 comments:

  1. Hà, hình như madam kỳ thị hồi giáo nhe?! thấy ngôn từ không có thân thiện à!

    ReplyDelete
  2. Chết cha, thật vậy sao? Kiểu này có khi nào ghét của nào Trời trao của ấy không vậy ta? Nhưng mà mình đâu có ghét Đạo Hồi; chỉ tại bọn họ trẻ như.....mình vậy mừ!

    ReplyDelete