CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Saturday, April 28, 2012

Chú Đại Bi


Ở Bồ Đề Đạo Tràng, tôi có dịp "tám" với tăng ni và Phật tử Việt Nam. Có đoàn Phật tử ở lại đây hơn 2 tháng để tu tập. Đó là đoàn Phật tử  tá túc ở chùa Độ Sanh do sư cô Tuệ Mỹ (Chùa Kim Liên, Sài Gòn) dẫn đầu. Đoàn họ đi hơn 30 người và 5 người này ở lại hơn 2 tháng để tu.

Các sư cô và nhóm Phật tử tá túc ở chùa Độ Sanh.

Họ bảo với tôi rằng đoàn của họ gặp biết bao trắc trở trên đường đến đây. Có lần tưởng lỡ chuyến bay. Lúc ấy run quá nên cả đoàn hợp lực đọc chú Đại Bi. Mỗi khi gặp trở ngại thì mọi người lại đọc chú Đại Bi; vậy là mọi chuyện đều suông sẻ.

Không hiểu chú Đại Bi có công dụng gì mà mọi người "tín ngưỡng" đến thế nhỉ? Bạn nào biết thì giải thích giùm tôi với nghen!

Ngoài ra, sư cô Viên Tâm, người Na uy, xuất gia ở Mỹ và tu ở đó 6 năm; sau đó, du học ở Đài Loan 10 năm, kể rằng: Khi cô trốn gia đình ở Na Uy để qua Mỹ xuất gia, cô chỉ được visa 3 tháng ở Mỹ thôi. Nhưng cô ở luôn...................... 6 năm; toàn là ở trong chùa nên không ai kiểm tra cả. Lúc ra sân bay để về Na uy, cô lẩm nhẩm chú Đại Bi và không hiểu sao.......cái thằng cha hải quan cho Cô qua cửa luôn mà không thèm hỏi lấy một câu. Cô cười ngất và bảo: Chắc bọn hải quan lúc ấy bị che mắt hay sao ấy mà không thấy cái visa 3 tháng của cô? Thật kỳ lạ các bạn nhỉ?

Chỉ dịp này đến Bồ Đề Đạo Tràng, tôi mới được biết đến chú Đại Bi ấy chứ, trước giờ có biết đâu!

Có sư cô giải thích rằng: Khi nỗi lo sợ của con người lên cùng cực, người ta đem hết tâm tư gửi vào bài chú hoặc người ta không còn đường nào khác, ngoài việc dựa vào bài chú, nghĩa là đọc chú với toàn bộ lòng thành kính và tin tưởng thì...................... tự nhiên đạt được như ý muốn.

Không biết giải thích như vậy là đúng không? Dưới đây là toàn bộ bài chú Đại Bi để  bạn nào quan tâm thì có thể học thuộc lòng rồi khi gặp tình huống gian nguy thì đặt toàn lòng thành vào ấy mà đọc. Bạn nào làm thử mà thấy kết quả (dù xấu hay tốt) thì phản hồi cho mọi người biết với nghen!!!!

Đây là Bài Chú Đại Bi (Khi gõ bài chú này, tôi kiểm tra chính tả nhiều lần và so sánh đến hai quyển sách để chắc chắn là không bị sai chính tả bởi tôi nghĩ bài chú mà bị viết sai chính tả thì đọc lên hết..........linh nghiệm hehehehehe)
Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

Thiên thủ, thiên nhãn, vô ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni.
Nam Mô hắc ra đát na, đá ra dạ ra.
Nam Mô a rị gia bà lô kiết đế,
Thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da
Ma ha tát đỏa bà da
Ma ha ca lô ni ca da
Án tát bàn ra phạt duệ
Số đát na đát tỏa
Nam Mô tất kiết lật đỏa
Y mông a rị da
Bà lô kiết đế
Thất Phật ra lăng đà bà
Nam Mô na ra cẩn trì, hê rị ma ha bàn đa sa mế
Tát bà a tha, đậu du bằng, a thệ dựng
Tát bà tát đa, na ma bà tát đa, na ma bà dà
Ma phạt đạt đậu, đát điệt tha
Án a bà lô hê
Lô ca đế, ca ra đế
Di hê rị
Ma ha bồ đề tát đỏa
Tát bà tát bà, ma ra ma ra
Ma hê ma hê, rị đà dựng
Cu lô cu lô, kiết mông
Độ lô độ lô, phạt xà da đế
Ma ha phạt xà da đế
Đà ra đà ra, địa rị ni
Thất Phật ra da, dá ra dá ra
Mạ mạ, phạt ma ra
Mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na,
A ra sâm, Phật ra xá lợi
Phạt sa phạt sâm,Phật ra xá da,
Hô lô hô lô ma ra
Hô lô hô lô hê rị
Ta ra ta ra
Tất rị tất rị, tô rô tô rô
Bồ đề dạ, bồ đề dạ
Bồ đà dạ, bồ đà dạ
Di đế rị dạ, na ra cẩn trì
Địa rị sắc ni na
Ba dạ ma na, ta bà ha.
Tất đà dạ, ta bà ha
Ma ha tất đà dạ, ta bà ha
Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha.
Na ra cẩn trì, ta bà ha
Ma ra na ra, ta bà ha
Tất ra tăng, a mục khê da, ta bà ha
Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha
Giả kiết ra, a tất đà dạ, ta bà ha
Ba đà ma, yết tất đà dạ, ta bà ha
Na ra cẩn trì, bàn đà ra dạ, ta bà ha
Ma bà lợi, thắng yết ra dạ, ta bà ha
Nam Mô hắc ra đát na, đá ra dạ da
Nam Mô a rị da, bà lô yết đế
Thước bàn ra dạ, ta bà ha.

Án tất điện đô, mạn đà ra, bạt đà dạ, ta bà ha (3 lần)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

No comments:

Post a Comment