CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Sunday, March 9, 2014

Bốn cách bố thí

Trên đời này ai cũng mong muốn mình có phước.Người có phước thì cuộc sống sẽ an ổn,no ấm,có niềm vui hơn người thiếu phước.Muốn có phước thì phải tu phước.Phước đức có được là do mình gieo trồng căn lành qua việc hành hạnh bố thí,làm lợi ích chúng sanh...

Chúng ta có thể làm phước không tốn tiền mà có kết quả liền ngay trong hiện tại.Qua bốn cách sau:

1. BỐ THÍ DUNG NHAN:_Nghĩa là nên hiến tặng cho nhau nụ cười thông cảm, và gương mặt vui. Người đời thường nói''Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ''. Vì thế từ nụ cười hoan hỷ biểu hiện sự hòa thuận kiến tạo niềm tin, nghị lực sống tốt đẹp cho nhân loại. Cười là một pháp bố thí. Bất cứ ai cũng có thể thực hành để đem lại niềm vui, tăng trưởng phước đức cho mình và cho mọi người.

2. BỐ THÍ THÂN HÀNH:_Là đem sức lực của mình giúp đỡ chúng sanh được lợi ích an vui, hãy quên thân mình để cứu vớt kẻ khác thoát khỏi sự nguy nan. Dẫn một người đi qua đường, hiến máu cho bệnh nhân, hoặc thấy người bị chìm ta nhảy xuống cứu vớt v.v...là những việc bố thí thân hành....Nhân quả luôn công bằng...Người hay dùng sức lục để làm lụng hay giúp đỡ cho kẻ khác, quả báo trở lại là sức mạnh sung mãn. Và với sức mạnh này họ vươn tới thành công.....Ngày ngày cố gắng thực hành...Làm phước làm đức để mà hộ thân...Phước đức tránh được tai ương...Đem đều may mắn,an khương mạnh lành...

3. BỐ THÍ LỜI NÓI:Trong quan hệ giao tiếp của con người, hạnh phúc đến với nhau từ những lời nói lễ độ, tôn trọng, nhu hòa, khả ái. Người có được ái ngữ như thế, tức là đã có một lợi khí ban phát hạnh phúc cho mọi người chung quanh. Trong tâm tư của con người ai cũng thích sự dịu dàng, tôn trọng. Chúng ta hãy đem những lời nói tốt lành dành cho nhau. Đừng dùng lời thô lỗ, cọc cằn, hung ác, gây đau khổ cho người. Sự đau khổ của người hiện tại, sẽ biến thành đau khổ cho chính mình ở mai sau....Miệng ta là cánh hoa sen...Một khi hé nở một phen thơm lừng...Tiếng ta là gió mùa xuân...Một cơn thổi nhẹ muôn dân mát lòng...

4. BỐ THÍ TÂM Ý:_Phàm là chúng sanh đều bị định luật vô thường chi phối. Mình và mọi người không biết chết lúc nào. Vì vậy hãy sống có đạo đức, hãy đối xử với nhau bằng tâm ý tốt đẹp, để đem lại niềm vui, hạnh phúc cho nhau. Lúc nào chúng ta cũng nghĩ tốt về người, xem họ là Bồ tát, là ân nhân. Dù người có xấu ác, thì đó là việc của người. Còn nghĩ tốt về người, đó là việc của ta. Họ xấu ác thì quả báo họ gánh. Ta nghĩ tốt về người thì phước đức ta hưởng. Chính tâm tốt đẹp này giúp ta diệt trừ được vô lượng phiền não, sanh ra vô lượng công đức...Giữ miệng thu nhiếp ý...Thân không phạm lỗi chi...Ai làm được nhu vậy...Sanh tử chẳng còn gì...

Sưu tầm


No comments:

Post a Comment