CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Friday, March 14, 2014

LỜI MẸ DẶN


Khi m chết xin các con đng khóc
Đừng ồn ào, đừng khuấy động thân ta
Hãy bình tâm niệm Phật A DI ĐÀ
Và cấp tốc gọi, mời ban hộ niệm.

Lo chuẩn bị một bàn thờ Phật
Hai đèn cầy (ly) và một bình hoa
Dĩa trái cây, ba tách đựng trà
Nhang cúng Phật và mười tô trà lá (lớn).

Khi họ (ban hộ niệm) đến, nghe lời họ dặn
Phải một lòng tin tưởng vâng theo
Bảo làm sao, cứ thế mà làm
Và luôn ở bên Mẹ lạy Phật.

Muốn báo hiếu, nghe lời Mẹ dặn
Khoan coi ngày, chờ niệm Phật cho xong
Không đem theo tiền bạc, vàng vòng
Không dằn chuối, cúng cơm như thế sự.

Cứ niệm Phật và cầu xin sám hối
Trước Phật tiền xin xá tội mẫu thân
Dù ở xa hay ở thật là gần
Mẹ cũng được an tâm và mãn nguyện.

Nhớ cúng chay, đừng sát sanh thêm tội
Bốn chín ngày niệm Phật cầu siêu
Và ăn chay trong những ngày nầy
Là báo hiếu cho Mẹ rồi con nhé!

Tiền phúng điếu nên đem làm từ thiện
Giúp người nghèo và cúng trai Tăng
Đem phóng sanh cho Mẹ được phước phần
Đúc tượng Phật, in kinh hay sang đĩa.

Việc làm đó góp phần cho Mẹ
Được thêm nhiều phẩm vị hoa sen
Các con ơi! Đừng có xem thường
Vi diệu lắm, và nhiệm mầu lắm đấy!

Tổ chức đám nên làm đơn giản
Không sát sanh, không trống, không kèn
Nhớ cúng chay và đãi cũng chay
Hãy niệm Phật đưa Mẹ về Cực Lạc.

Còn xác Mẹ, thiêu là tốt nhất
Cho linh hồn về cõi Tây phương
Không còn thân thì khỏi vấn vương
Không mộ đẹp, không còn lưu luyến.

Giờ thôi nhé! Xin giã từ gia quyến
Mẹ an nhàn về cõi Tây Phương
Hãy vui lên, hãy sống bình thường
Nhớ niệm Phật, ăn chay và bố thí…
st1 comment:

 1. LÀM THẾ NÀO GIỮ CHÁNH NIỆM LÚC LÂM CHUNG?

  - Thường tu phước, đoạn các điều ác. Không nên hưởng phước, chờ đến lúc lâm chung mới hưởng. Phước ấy là tâm không điên đảo, chánh niệm hiện tiền. Đó là phước báo của người lúc lâm chung.
  Mỗi đêm lên giường trước khi ngủ nên nghĩ tưởng A Di Đà Phật đến tiếp dẫn mình. Chớ nên tham sống sợ chết. (Pháp sư Tịnh Không)

  - Thiện Đạo đại sư (tổ thứ 2 của Liên Tông và cũng là hóa thân của Phật A Di Đà) từng dạy phương pháp giữ vững chánh niệm trong lúc lâm chung như sau:

  Người niệm Phật khi sắp mãn phần, muốn được sanh về Tịnh độ, thì điểm cần yếu là đừng sợ chết. Phải thường nghĩ thân này nhơ nhớp, biết bao điều khổ lụy trói vây! Nếu bỏ được thân huyễn hôi nhơ, sanh về Cực Lạc thọ thân kim cương thanh tịnh, sẽ thoát khỏi luân hồi khổ thú, hưởng vô lượng sự an vui. Ví như bỏ chiếc áo cũ rách đổi lấy đồ trân phục, còn điều chi đáng thích ý bằng! Nghĩ như thế, buông hẳn thân tâm không còn lo buồn tham luyến. Lúc vừa có bịnh, liền tưởng đến sự vô thường, một lòng niệm Phật chờ chết. Nên dặn thân thuộc chớ lộ vẻ bi thương, cùng bàn việc hay dở trong nhà. Nếu có ai đến thăm, chỉ khuyên nên vì mình niệm Phật, đừng hỏi thăm chi khác. Cũng không nên dùng lời dịu dàng an ủi, chúc cho sớm được lành vui, vì đó chỉ là chuyện bông lông vô ích. Phải bảo trước cho quyến thuộc biết, lúc mình bịnh ngặt sắp chết, đừng rơi lệ thương khóc, hoặc phát ra tiếng than thở âu sầu, làm kẻ lâm chung rối loạn tâm thần, lạc mất chánh niệm. Nói tóm lại, tất cả chỉ giữ một việc xưng danh trợ niệm cho đến sau khi tắt hơi. Nếu lại được bậc tri thức hiểu rành về Tịnh độ, thường đến khuyên thật là diệu hạnh! Như lúc lâm chung biết áp dụng phương pháp này tất sẽ được vãng sanh không còn nghi ngờ chi nữa.

  (Trích từ: http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2011/05/lam-the-nao-giu-chanh-niem-luc-lam-chung/

  ReplyDelete