CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Tuesday, March 4, 2014

GIẬN - Thích Nhất Hạnh


Mục lục

Thực tập hạnh phúc ............................................................................................. 6
Thực tập hạnh phúc .......................................................................................... 6
Chuyển đổi tình trạng ...................................................................................... 6
Lắng nghe với tâm từ bi làm vơi bớt khổ đau .............................................. 7
Một quả bom sắp nổ ......................................................................................... 8
Gỡ bom ............................................................................................................... 9
Pháp môn đúng - Thực tập tốt ...................................................................... 11
Để có được hạnh phúc ................................................................................... 12
Tiêu thụ sân hận ................................................................................................. 13
Tiêu thụ sân hận .............................................................................................. 13
Cơn giận không phải chỉ là một hiện tượng tâm lý ................................... 13
Những gì chúng ta ăn quyết định con người chúng ta ............................. 14
Tiêu thụ sân hận qua các giác quan khác .................................................... 15
Ăn cho đúng và ăn ít lại ................................................................................. 16
Thực tập chánh niệm giới thứ năm .............................................................. 18
Dập tắt lửa giận .................................................................................................. 20
Cứu căn nhà cháy ........................................................................................... 20
Dụng cụ chữa lửa ............................................................................................ 21
Gương mặt khi đang giận .............................................................................. 22
Ôm ấp cơn giận bằng tia nắng chánh niệm ................................................. 22
Nấu chín cơn giận ........................................................................................... 23
Biến rác thành hoa .......................................................................................... 24
Chăm sóc em bé sân hận ................................................................................ 25
Ôm ấp em bé .................................................................................................... 26
Tìm hiểu bản chất của cơn giận .................................................................... 26
Nên giúp, không nên phạt ............................................................................. 27
Cắt đứt vòng luân hồi sân hận ...................................................................... 28
Người làm vườn giỏi ...................................................................................... 29
Chăm sóc tự thân, chăm sóc người khác ..................................................... 30
Chữa trị em bé bị thương tích trong ta ........................................................ 31
Trở thành một người tự do ............................................................................ 32
“Em ơi, anh biết em có đó, và anh rất hạnh phúc” .................................... 33
Tiếng nói của yêu thương chân thật ............................................................... 35
Một cuộc hội thảo hòa bình ........................................................................... 35
Tái lập truyền thông ....................................................................................... 36
Hòa bình bắt đầu từ chính bạn ..................................................................... 37
Hiệp ước sống chung an lạc .......................................................................... 38
Ôm ấp cơn giận ............................................................................................... 39
Hạnh phúc không phải là một vấn đề cá nhân ........................................... 40
Cùng nhau chuyển hóa sân hận ................................................................... 43
Người khách quý ............................................................................................ 44
Hòn sỏi trong túi áo ........................................................................................ 45
Chuyển hóa ......................................................................................................... 47
Những vùng năng lượng ............................................................................... 47
Cảm thọ có tánh chất hữu cơ ......................................................................... 48
Tuệ giác tương tức .......................................................................................... 48
Bộc lộ cơn giận một cách khôn ngoan .......................................................... 49
Hẹn nhau tối thứ sáu ...................................................................................... 50
Tưới tẩm có lựa chọn ...................................................................................... 51
Tưới hoa ........................................................................................................... 52
Trở về để giúp ................................................................................................. 52
Có chắc là đúng không? ................................................................................. 54
Cùng nhau quán chiếu cơn giận ................................................................... 55
Giãi bày tất cả tâm tư, dầu có khi khó khăn ................................................ 55
Với tâm từ bi thì bạn sẽ không phạm lỗi lầm.............................................. 56
Kiên nhẫn là chứng tích của tình yêu đích thực ......................................... 58
Đạt thắng lợi .................................................................................................... 58
Truyền thông với tâm từ bi .............................................................................. 61
Truyền thông với tâm từ bi ........................................................................... 61
Mặt trời vẫn còn đó sau đám mây ................................................................ 61
Thực tập lắng nghe sâu .................................................................................. 62
Lắng nghe để làm vơi bớt khổ đau............................................................... 63
Tâm từ bi là linh dược giải độc sân hận....................................................... 63
Nuôi dưỡng tự thân ........................................................................................ 65
Bạn là con của bạn .......................................................................................... 66
Bắt đầu một cuộc đối thoại ............................................................................ 67
Bức thư tình ..................................................................................................... 69
Tưới tẩm những hạt giống hạnh phúc ......................................................... 70
Phép lạ nho nhỏ .............................................................................................. 72
Tâm kinh của bạn ............................................................................................... 73
Giây phút tri ân, giây phút giác ngộ ............................................................ 73
Hãy trì tụng tâm kinh của bạn mỗi ngày .................................................... 74
Vượt bờ sân hận .............................................................................................. 75
Hãy trao tặng một món quà khi giận ........................................................... 75
Không có kẻ thù ................................................................................................. 77
Bắt đầu từ chính bạn ...................................................................................... 77
Từ bi là thông minh ........................................................................................ 78
Xây dựng một lực lượng cảnh sát có tâm từ bi ........................................... 79
Không thể theo phe ........................................................................................ 81
Đối thoại để chấm dứt sân hận và bạo động .............................................. 81
Thả bom lên chính mình ................................................................................ 82
Chận đứng chiến tranh trước khi chiến tranh bùng nổ ............................. 83
Tuệ giác cộng đồng ......................................................................................... 84
Giúp cho tình yêu hồi phục ........................................................................... 85
Vượt qua phán xét .......................................................................................... 86
Phụng sự tổ quốc ............................................................................................ 86
David và Angelina ............................................................................................. 89
Tập khí của sân hận ........................................................................................ 89
Dâng lên một nén tâm hương ....................................................................... 91
David và Angelina đang có mặt với chúng ta ............................................ 92
Giữ gìn Angelina trong cuộc sống ................................................................ 93
Angelina của bạn bây giờ ở đâu?.................................................................. 94
Làm mới ........................................................................................................... 95
Bảo vệ những Angelinas của tôi ................................................................... 96
Ôm ấp cơn giận bằng chánh niệm .................................................................. 98
Những nút thắt của sân hận .......................................................................... 98
Tập dượt hung hãn ......................................................................................... 99
Nâng niu tâm sân hận .................................................................................... 99
Sử dụng sân hận, sử dụng khổ đau............................................................ 100
Trao truyền và tiếp nhận năng lượng chánh niệm ................................... 101
Nhận diện, ôm ấp, làm nhẹ khổ đau do sân hận gây nên ....................... 101
Thắp sáng chánh niệm ................................................................................. 102
Nhà hầm và phòng khách............................................................................ 103
Tâm thức cũng cần được lưu thông ........................................................... 103
Chiếm đầy phòng khách .............................................................................. 104
Đón tiếp thân mật những người khách bất đắc dĩ ................................... 105
Hơi thở chánh niệm ......................................................................................... 108
Thở để chăm sóc cơn giận ............................................................................ 108
Thực tập buông thư toàn thân để chăm sóc và chữa trị cơn giận .......... 108
Bạn có thể vượt qua cơn bão tố ................................................................... 109
Nhận diện và ôm ấp các tâm hành ............................................................. 110
Hạt giống sân hận, hạt giống từ bi ............................................................. 111
Tập khí và hơi thở chánh niệm ................................................................... 112
Phục hồi Tịnh Độ ............................................................................................. 114
Tạo hạnh phúc là ưu tiên ............................................................................. 114
Viết một cuốn sách về chính mình ............................................................. 115
Giọt từ bi cam lộ ............................................................................................ 116
Vượt thoát tù ngục của ý niệm.................................................................... 117
Một bức thư tối ưu quan hệ ......................................................................... 117
Phục hồi Tịnh Độ .......................................................................................... 119
Viết bức thư của bạn suốt cả ngày .............................................................. 120
Hãy sống đẹp từng giây phút ..................................................................... 121
Hiến tặng chuyển hóa .................................................................................. 12

Thực tập hạnh phúc

Thực tập hạnh phúc
Theo tôi, hạnh phúc có nghĩa là ít đau khổ. Nếu không chuyển hóa được đau khổ thì không thể nào có hạnh phúc.

Rất nhiều người đã đi tìm hạnh phúc từ bên ngoài, nhưng hạnh phúc thật sự chỉ có thể có được tự bên trong. Theo lối sống bây giờ, người ta cho rằng hạnh phúc là có thật nhiều tiền bạc, nhiều quyền lực và có địa vị cao sang trong xã hội. Nhưng nếu nhìn cho kỹ thì sẽ thấy có rất nhiều người giàu sang hay nổi tiếng mà vẫn đau khổ, mà vẫn tự tử.

Vào thời Bụt, Bụt và Tăng đoàn của Ngài, mỗi vị chẳng có gì ngoài ba chiếc áo và một bình bát thế mà quý Ngài rất mực hạnh phúc bởi vì quý Ngài đã đạt được một điều vô cùng quý báu, đó là tự do.

Theo lời Bụt dạy, điều kiện căn bản của hạnh phúc là tự do. Tự do đây không phải là tự do trong lãnh vực chánh trị mà là tự do khi không còn bị sân hận, kiêu căng, ghen ghét, tuyệt vọng, và si mê ràng buộc. Những tâm hành sân hận, kiêu căng, ghen ghét, tuyệt vọng, và si mê đó Bụt gọi là những chất độc. Khi tâm còn bị những chất độc đó chế ngự thì không thể nào có được hạnh phúc.

Muốn thoát ra khỏi sân hận thì cần phải tu tập, dầu cho bạn là tín đồ Cơ Đốc giáo, Hồi giáo, Phật giáo, Ấn độ giáo hay Do thái giáo. Chúng ta không thể cầu xin Bụt, Jesus, Thượng đế hay Mohammed lấy sân hận ra khỏi tâm thay cho ta được. Có những phương pháp cụ thể giúp diệt trừ tham, giận, si, mê. Nếu thực tập những phương pháp đó và chuyển hóa đau khổ của tự thân thì chúng ta sẽ có thể giúp những người khác chuyển hóa đau khổ của chính họ.

Chuyển đổi tình trạng
Giả sử trong một gia đình mà hai cha con giận nhau. Giữa cha và con không còn có sự truyền thông. Cả hai cha con đều khổ và cùng mong thoát ra khỏi tình trạng bế tắc do giận hờn gây nên nhưng không biết phải làm thế nào.

Một pháp môn tốt là một pháp môn có thể đem áp dụng vào đời sống hằng ngày và giúp chuyển hóa khổ đau. Khi buồn giận ta đau khổ như bị thiêu đốt trong địa ngục. Những lúc đó ta phải tìm tới những người bạn có tu tập để xin giúp đỡ, để học hỏi cách thức đối trị buồn giận, ganh tị, tuyệt vọng trong ta, hầu mong có thể chuyển đổi tình trạng.

Lắng nghe với tâm từ bi làm vơi bớt khổ đau
Một người mà lời nói đầy sân hận, căm hờn là vì người ấy đang vô cùng đau khổ. Vì đau khổ mà người ấy nói ra những lời chua chát, cay đắng, trách móc khiến cho ta khó chịu và tìm cách xa lánh. Muốn thấu hiểu và chuyển hóa cơn giận thì phải học phép thực tập hạnh lắng nghe với tâm từ bi và sử dụng ái ngữ. Có một vị Bồ Tát có khả năng lắng nghe với tâm từ bi rộng lớn, đó là Bồ Tát Quán Thế Âm. Chúng ta phải thực tập hạnh lắng nghe sâu như Ngài thì mới có thể hướng dẫn một cách cụ thể khi một người đầy sân hận tìm đến xin giúp đỡ để tái lập truyền thông.

Lắng nghe với tâm từ bi có thể làm người khác bớt khổ. Tuy nhiên, mặc dầu có nhiều thiện chí ta cũng khó lắng nghe một cách sâu sắc nếu ta không thực tập lắng nghe với tâm từ bi. Nếu ta có thể ngồi yên và lắng nghe người ấy với tâm từ bi chỉ trong một giờ thì ta có thể làm vơi bớt khổ đau của người ấy rất nhiều. Ta lắng nghe với một mục đích duy nhất là để cho người kia có cơ hội giãi bày tâm tư và nguôi bớt khổ đau.

Phải lắng nghe thật chăm chú. Phải lắng nghe với tai, với mắt, với cả thể xác lẫn tâm hồn. Nếu ta chỉ giả vờ lắng nghe, nếu ta không lắng nghe hết mình thì người kia sẽ nhận ra ngay và khó mà vơi bớt khổ đau. Phải luôn luôn giữ tâm từ bi trong khi lắng nghe. Muốn vậy trong khi lắng nghe ta phải theo dõi hơi thở chánh niệm và duy trì ý hướng muốn giúp người kia.

Lắng nghe với tâm từ bi là một phép thực tập rất sâu sắc. Ta lắng nghe mà không phán xét, không trách móc. Ta lắng nghe chỉ vì ta muốn giúp người kia vơi bớt khổ đau. Người kia có thể là cha, là mẹ, là con trai, con gái, là vợ hay chồng của ta. Thực tập lắng nghe sâu sắc chắc chắn có thể giúp người khác chuyển hóa sân hận và khổ đau của họ.

Đọc tiếp sách ở đây hoặc ở đây

Nếu không thích đọc, có thể nghe sách nói ở đây

Bài liên quan: Chế ngự khổ đau giận dữ
No comments:

Post a Comment