CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Tuesday, November 3, 2015

Sáng tạo với lốp xe cũ


Biến lốp xe thành thắt lưng

Chuẩn bị:

- Lốp xe cũ
 - Chốt gài thắt lưng
 - Đinh ốc
 - Kéo, dùi

Bước 1:
  - Dùng kéo cắt lốp xe thành dải dài, bề rông bằng chiều ngang của chốt gài.
 

Bước 2:
  - Đục lỗ ở 2 đầu dải thắt lưng
 

Bước 3:
  - Móc chốt gài vào, gập đầu thắt lưng xuống và cố định bằng đinh ốc.


Chỉ đơn giản thế thôi, nhưng mà thế mới là sáng tạo chứ!

http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/07/09/080709mbtthatlunglopsp1.jpgNo comments:

Post a Comment