CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Tuesday, November 3, 2015

Sáng tạo với túi nilonTái chế túi nilon thành giỏ đựng đồ tiện lợi

Đừng bỏ phí những chiếc túi nilon cũ nha!

 Xem nguồn ở đây.

Chuẩn bị:

-        Túi nilon.
-        Kéo, kim, chỉ

Thực hiện:

Bước 1:
 - Cắt bỏ phần quai túi và đáy túi đi nè.

Bước 2:
 - Cắt chéo từ mép túi rùi bắt đầu cắt vòng theo thân túi để được các tấm nilon dài nha!

Bước 3:
 - Tương tự, chúng mình cần cắt thêm nhiều tấm như vậy.

Bước 4:
 - Giờ thì tết các tấm vừa cắt lại nào. 
Chúng mình có thể mắc đầu dây vào một chiếc đinh cho dễ tết nhé!

Bước 5:
 - Tết thêm nhiều đoạn dài như vậy nữa.

Bước 6:
 - Cuộn các sợi nilon vừa tết thành hình tròn như hình bên làm đế giỏ và các bạn cố định các sợi với nhau bằng kim chỉ nghen.

Bước 7:
 - Với phần thân thì mình xếp chồng các sợi nilon lên nhau, vừa xếp vừa khâu lại nghen.

Bước 8:
 -        Tới khi giỏ có đủ độ cao thì cố định mép dây nilon lại thật chắc là được.
 

Vậy là chúng mình đã có giỏ đựng thật "green" rùi!

Từ túi nilon bỏ đi mà chúng mình đã có một chiếc giỏ cũng ổn đấy chứ!


(Nếu thay nilon bằng vải vụn thì chắc cũng ổn đấy mọi người!)

No comments:

Post a Comment