CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Monday, January 30, 2012

Campuchia (22): Đáng yêu Khmer

Kỳ trước: Campuchia (21): Căng thẳng ở hồ Tonle Sap

Hệ thống vòi nước cho nhà tầng

Lối nhỏ vào nhà sàn (lối nhỏ theo đúng nghĩa đen.)
Máy gặt đập liên........tay
Cổng nhà hay cổng thành???

Đường quốc lộ thành sân nhà; ta mà cưới thì mọi người phải nhường đường cho ta dựng rạp.

Con sợ máy ảnh mà cô; hic hic hic hu hu hu

Sư.........sexy.

Chó trung thành

Ý, kẹt rồi....làm sao ra đây???
Đi quyên tiền bằng xe máy kéo
Xích đu tiên???

Võng bằng lưới........đánh cá!
Công dụng của khăn rằn.

Tu tu tu, xình xịch xình xịch, tránh ra tránh ra, tàu đến!
Trường nổi trên ...hồ; nước lên thì trường lên, nước xuồng trường xuống.
Miễn bàn!!!
Mắm Bro Hok và ...... Món nào hấp dẫn hơn???
Tiếng Việt đó - đọc hiểu không vậy bà con???
Em phải nhìn chứ; người ta đang chụp hình mình kìa!
Thân đây còn đầu đâu rồi; bốn cẳng đều bị trói mà đuôi lại dựng đứng nghĩa là sao???

(Chú) Tiểu nửa mùa.
Mèo.........đột kích.
Quảng cáo của một nha sĩ.
Bắt cá tập thể; đông vui thế này, cá chạy hết thì làm sao mà bắt??
Vua Trư cùng hai hoàng hậu vịt.
Lính.........thất tình????

Người trong tranh.

Kỳ sau:Campuchia (23): Những người bạn mà tôi quen khi vừa đến Siem Rep

No comments:

Post a Comment