CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đối tượng độc giả hướng đến là những bạn trẻ có máu phiêu lưu thích chu du xứ người trong thời gian dài nhưng với số tiền tối thiểu nhất có thể; ngoài ra đối tượng còn là những người có tâm hồn rộng mở, sẳn sàng dẹp cái tôi và quan điểm của mình sang bên để tiếp nhận những quan điểm mới và là người biết tôn trọng công sức của người khác. Nếu không thuộc hai nhóm đối tượng trên thì xin mời qua blog khác hay trang web khác mà chơi. Tôi không cần nhiều độc giả; chỉ cần người đọc có tâm mà thôi.

2. Toàn bộ blog được viết là của cùng một chuyến đi kéo dài vài năm và được viết theo dạng nhật ký nên ý tưởng có đôi lúc lộn xộn. Mong mọi người thông cảm!!! Đa phần nhật ký ghi chép của từng quốc gia nằm trong những mục có tiêu đề "Tôi đi......(tên quốc gia). Những mục khác thì theo chủ đề để cho bạn đọc dễ tra cứu.

3. Do tôi là người viết duy nhất của blog này và lại viết trong quá trình đang đi nên bỏ không ít công sức, thời gian và phải chiến đấu với cả bệnh lười để cập nhật thông tin trên blog nên mong mọi người tôn trọng bằng cách hãy đọc kỹ trước khi quyết định đặt câu hỏi mà hỏi điều gì nhé!!! Thứ nhất là tôi không nhớ thông tin mà trả lời; thứ hai là tôi cũng không có thời gian tra lục lại. Tuy nhiên khi "bí" quá thì có thể hỏi các bạn nhé!!!

4. Câu trả lời cho câu hỏi mà tôi vô cùng căm ghét nhưng nhiều người lại thích hỏi. Câu hỏi: "Khi nào về Sài Gòn / Việt Nam?" Câu trả lời: "Ra đi không hẹn ngày về; Khi chưa hết "máu", chưa về cố hương."

5. Bạn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bạn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bạn sai. Bạn suy nghĩ khác tôi bởi vì tôi và bạn không giống nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.

6. "Với bát cơm ngàn nhà; Một mình muôn dặm xa; Chốn chốn không phải nhà; Chỗ nào cũng là nhà."

7. Blog mới của tôi: http://khongdenkhongdi.blogspot.com/ Những bài liên quan đến Phật Pháp Tăng đã, đang và sẽ được đăng tải trên blog mới này. Bạn nào có quan tâm thì xin mời qua bên ấy đọc nghen! Cảm ơn.

8. Tự do là ung dung trong ràng buộc.
Hạnh phúc là tự tại giữa đau thương.

Monday, September 1, 2014

How to stop making excuses not to travel (English version)

Lưu ý: Bài này không phải do tôi viết mà do tôi chôm ở trên mạng. Bài viết bằng tiếng Anh và tôi làm biếng dịch ra tiếng Việt. Do đó các bạn chịu khó đọc tiếng Anh nghen!

Bài được chôm từ trang web này


Part I : how to stop making excuses not to travel


Common Reasons for Not Traveling

The net says: It’s through travel, most importantly, that we meet and comprehend the outside world. We can read every single thing about the places in papers or see them on TV or the web, however its astounding how better places end up being the point at which you truly visit them.

  Why is it that some people can’t stop making excuses not to travel?

Being engaged to a few travel websites as an online associate, I can’t help but to be inspired with all their adventures. As a result , I wind up to these questions: why does traveling appear to be so easy for them? Why can they travel and why can’t I? What do they have that I don’t? What am I doing and not? Why the hell it took me this long to work towards it!? 

For a considerable length of time I have been asking these very same questions, yet it is just recently that I seek after in searching deeper what could be the answer to all this. What were my reasons for not traveling?
·         I don’t have the money to spend for it.
·         What about my kids?
·         What about my job? I don’t have the time.

And throughout the time of doing my research, it turned out that these three reasons are the same ones most people have for not traveling. And on top of these, there appeared to have a few more reasons for one can’t travel which I will hook up here just in case it will come out to be one of yours. Fair enough? You’re welcome! 

This includes:
·         I don’t want to be away from my family.
·         I’m scared. What if…?
·         I don’t want to change my lifestyle.

And you know what I found out? Every bit of my research boils down to one thing- the reason for why I didn’t travel was a decision that I made, not the ones I made myself to believe in. The reasons can vary widely, but in the end, they are all the same thing: an excuse. In the same way as with the different factors in our lives, if we really love or want something, there is an instant when you need to simply move towards it. Provided you don’t, there will dependably be a thousand reasons not to. Most people I know who held up to travel never did. And I would prefer not to be one of them, wouldn’t you?

In the next parts of this series which will come your way in the following days, we will talk about each of these reasons and how we can erase it from our list. What are those we can do to stop us from making excuses not to travel?

So come back and wouldn’t it be great if we could talk again? See yah!
No comments:

Post a Comment