CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Tuesday, September 2, 2014

Ông già Ninh Hòa 82 tuổi đi phượt bằng xe đạp

Xem toàn bộ bài viết ở đây


Nhiều người có quan niệm sai lầm về việc đi bụi bằng xe đạp rằng: để đi xe đạp cần có sức khỏe khủng hay còn được gọi là sức trâu.
Sức khỏe là vô cùng quan trọng nhưng chỉ chiếm 20-30% còn 70-80% nằm ở ý chí. Ai đã từng đi xe đạp sẽ thấu hiểu được điều này.

Cụ già người Ninh Hòa 82 tuổi là một minh chứng sống cho điều ấy. Một người 82 tuổi và một người 22 tuổi, ai có nhiều sức khỏe hơn? Nhưng vì sao người 22 tuổi không thể đi mà người 82 tuổi lại có thể. Câu trả lời không nằm ở chỗ sức khỏe mà ở sức mạnh tinh thần và ý chí.


Mọi người vào đọc bài viết về cụ già 82 và học vài kinh nghiệm quý báu từ cụ. Ví dụ như phải ăn mặc màu nổi để các xe khác thấy mà tránh mình; phải lận lưng theo vài tờ giấy giới thiệu của phường xã để dễ dàng xin ngủ ké chùa, ủy ban hay nhà dân. Do khi đến địa phương nào đấy, ta là người lạ nên mọi người e dè là phải vì không biết ta là người tốt hay người xấu; nếu có giấy giới thiệu của địa phương thì thật dễ dàng phải không mọi người. Kinh nghiệm này của cụ rất đáng học hỏi khi đi bụi ở Việt Nam đấy!

Bài liên quan: Cụ ông 85 tuổi ở Sài Gòn phượt bằng xe máy khắp 3 miền


No comments:

Post a Comment