CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Monday, September 22, 2014

Blog này đang được quấy rối

Có kẻ đang quấy rối bằng cách bình loạn cho thật dài và lạc đề làm rối loạn người đọc. Do đó, tôi xóa hết những bình loạn dài mà tôi cho là lạc đề; nếu bình luận của bạn nào lỡ bị xóa thì xin hoan hỷ giùm nghen!!!! Xin lưu ý khi bình luận là nói ngắn gọn, trúng trọng tâm, không lan man dài dòng. Nếu muốn lan man gì thì tự lập ra blog của riêng mình rồi muốn viết gì thì viết, còn khi vào nhà người khác thì ngắn gọn nếu cần thiết; nếu không thì lặng lẽ đọc thôi, không cần lưu lại dấu vết gì cả. Tôi thích những độc giả như vậy. Ai đã theo dõi blog của tôi một thời gian thì sẽ nhận thấy là tôi hiếm khi nào trả lời bình luận lắm. Nếu thật sự cần thì tôi mới viết trả lời, còn không thì tôi chỉ đọc rồi để đó. Chắc tôi thuộc dạng không thích nói qua nói lại nói tới lui dài dòng. Do đó, xin mọi người vui lòng thông cảm nếu bình luận bị xóa do quá dài, quá lan man. Xin cảm ơn!

No comments:

Post a Comment