CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Monday, September 22, 2014

Đố vui mà không có thưởng.


Mọi người suy gẫm thử hai câu nói này xem sao nghen!
1.   Đứng đầu đám quỷ ác là một con quỷ thiện.
2.   Thời càng mạt pháp thì người ta càng tranh nhau làm việc thiện.

Nếu ai không hiểu thì nên tự gẫm mà xem cả cuộc đời gần 50 năm đi khắp nơi thuyết pháp, Đức Phật khuyên dạy chúng ta điều cốt lõi gì? Có phải Ngài khuyên chúng ta dồn sức mà đi làm việc thiện không? Làm thiện chỉ có trong vài bài kinh thôi nghen! Còn lại đa số các bài thuyết pháp là Phật bảo chúng ta dồn sức làm cái khác. Đó là cái gì? Ai thích thì trả lời trong phần bình luận.


Tại sao đạo Phật được xem là tôn giáo của mọi tôn giáo? Có phải tôn chỉ của đạo Phật là làm thiện không? Tất cả các tôn giáo khác không tôn giáo nào mà lại không khuyên người ta làm thiện. Theo kinh nghiệm ít ỏi của tôi thì từ đạo Thiên Chúa, đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo, đạo Hindu, đạo Kỳ Na, đạo Sikh, kể cả đạo Hồi đều khuyên người ta làm thiện . Tôi có bạn bè hoặc ở trong nhà của các gia đình của gần hết các tôn giáo này và được họ dạy cho biết về tôn giáo họ; tôn giáo nào cũng đưa việc làm thiện lên hàng đầu; chỉ khi nào nhà cầm quyền nhúng tay vào thì tôn giáo bị bẻ cong theo ý đồ người lãnh đạo chứ bản chất của tôn giáo là làm thiện. Vậy nếu đạo Phật cũng là làm thiện thì vì sao đạo Phật lại là tôn giáo của mọi tôn giáo? Vì sao Phật và các tỳ kheo lại trở thành vua ba cõi (cõi trời, người và địa ngục), không ai sánh bằng? Mọi người thử suy gẫm xem đều cốt lõi gì của đạo Phật khiến cho đạo Phật trở thành vua của mọi tôn giáo vậy? hihihihihi

Bài liên quan:
Thư gửi mấy chị thích hành thiện của tôi ơi!!!!!
Lời tâm sự của Ma vương

2 comments:

  1. "Suốt 49 năm giáo hóa, thật ra ta chưa từng nói một lời nào"

    ReplyDelete
  2. Mục đích của đạo Phật là hướng dẫn chúng sinh tu hành giải thoát. Đức Phật tự tu, tự tìm ra con đường giải thoát đó cụ thể là rũ bỏ 5 triền cái, 10 kiết sử. Rũ như thế nào? Rũ bằng cách thực hành 37 phẩm trợ đạo. Chỉ bằng đó cách mà Đức Phật độ được từ em cave, thằng tướng cướp, kẻ hót phân, thợ cắt tóc cho đến vương tôn công tử... thành các bậc Alahan. Ngày nay, cũng chừng đấy hạng người mà thầy tổ nghĩ ra đủ trò, thiên kinh vạn quyển làm cho chúng sinh chả biết đường nào mà tu, tu hoài mà không ai vượt thoát sinh tử cả. Câu hỏi là: do Đức Phật kém, giáo Pháp không xuyên suốt nên không phù hợp với nhân loại sau 2600 năm? Hay do thầy tổ tài lanh, nghĩ mình giỏi hơn Đức Phật nên vẽ rắn thêm chân, chế cháo đủ trò làm nhiễu loạn Chánh Pháp?

    ReplyDelete