CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Tuesday, September 30, 2014

Về Việt Nam đi bụi thôi mọi người ơi!

Những chân lý vĩ đại vừa phát hiện ra:
1. Tôi chả biết gì về Việt Nam cả, đặc biệt là các dân tộc thiểu số; đi sâu vào các bản làng hay sóc nơi mà thậm chí tiếng Kinh không phải là ngôn ngữ giao tiếp thì có khác gì mình đang ở nước ngoài đâu.
2. Cảnh thì nơi nào cũng như nhau, cái làm nên sự khác biệt là con người chứ không phải là phong cảnh. Nhiều cảnh nổi tiếng nhưng khi đến được rồi thì chả để lại ấn tượng gì nhiều, cũng chả khác gì xem hình trên google cả, có khi còn xấu hơn nữa kìa, nhưng con người mà mình tiếp xúc mới khiến cho vùng đó trở thành "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở; khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn." Trong khi nhiều vùng sâu vùng xa ở Việt Nam, những vùng mà ít người nào chịu đặt chân đến, nếu có đến thì chỉ là dạo dạo cưỡi ngựa xem hoa rồi đi ấy thì rất đáng đến ở cùng người dân nơi ấy.
3. Đi sâu vào vùng xa thì chả khác gì đi nước ngoài nhưng không cần phải xin visa và muốn ở bao lâu thì ở, chả phải lo hết hạn lưu trú, bất quá thì chỉ làm giấy tạm trú thôi. Nếu đủ duyên thì ở lại làm tình nguyện viên một thời gian, sống cùng bà con nơi ấy luôn, ví dụ các bản vùng cao ở Tây Bắc, Tây Nguyên hay các sóc của miền Tây Nam Bộ.
4. Việt Nam có đến 54 dân tộc anh em, trong khi mình chỉ biết mỗi tiếng Kinh thì đúng là tệ quá!!! Phải học tiếng các dân tộc khác mới được.
5. Cảnh Việt Nam đẹp mê hồn, có kém gì cảnh các nước khác đâu; vả lại người vui thì cảnh vui, người đẹp thì cảnh đẹp; cảnh đẹp hay xấu là do mình mà ra.
6. Cứ đi dạo dạo ở Việt Nam nhưng lại với cặp mắt của người nước ngoài thì khám phá ra vô số chuyện thú vị và bất ngờ.
7. Rút tiền từ ATM thì phí thấp hơn nhiều so với khi ở nước khác.
8. Việt Nam nghèo thí mồ, cần tình nguyện viên gần chết mà sao không làm, đi chỗ khác chi cho cực vậy ta!
9. Lòng hiếu khách của bà con vùng sâu vùng xa thì nơi nào cũng như nhau, đặc biệt là với người lạ.
10. Tóm lại là sao mình chả biết gì về Việt Nam mà lại không đi bụi ở Việt Nam nhỉ? Sống với người Kinh chán rồi thì vào sống với 53 dân tộc khác, cũng vui vậy. Học phong tục văn hóa và ngôn ngữ của họ, cũng y như mình học phong tục văn hóa và ngôn ngữ của nước khác vậy.
Thôi đi bụi ở Việt Nam đi nghen mọi người!!!!

No comments:

Post a Comment